PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


 
     Św. papież Jan Paweł II - APOSTOŁ NARODÓW
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krótki życiorys Św. papieża Jana Pawła II. 

  Z imienia chrzcielnego Karol Józef Wojtyła ur. 18 maja 1920r. w Polsce w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005r. w Watykanie.
Kapłan Kościoła katolickiego, arcybiskup krakowski, kardynał.
Papieżem został 16.X.1978 r. Jego pontyfikat trwał 27 lat do 2 kwietnia 2005r. kiedy to odszedł do Boga któremu służył przez całe swoje życie.
 
   Jego mottem działania  były słowa "Totus Tuus - cały Twój Maryjo" , odnosiły się do Maryi Matki Kościoła której zawierzył całe swoje życie.
  Jako Papież przyjął dwa imiona  apostołów Chrystusa.
Jan - umiłowany uczeń Pana Jezusa i Paweł - apostoł narodów.

  Po zamachu na jego życie 13.05.1982r. zajął się szczególnie objawieniami Fatimskimi, propagował kult Niepokalanego Serca Maryi i od tego uzależniał dalsze losy świata.
   Na polecenie Matki Bożej poświęcił na placu Św. Piotra świat i Rosję Jej Niepokalanemu Sercu.
Po tym akcie poświęcenia świata, Maryja wyprosiła u Boga wielkie przemiany na całym świecie oraz zatrzymała pochód zła.
  Od początku swego pontyfikatu prowadził dzieło Miłosierdzia Bożego starając się przede wszystkim o wyniesienie na ołtarze siostry Faustyny co stało się faktem, swoje starania przypieczętował ogłoszenie tej zakonnicy Świętą Kościoła.
  Wiele encyklik wyszło spod jego papieskiej ręki.
  Jako sternik Kościoła Św.  umacniał jego Dwie Kolumny:
Cześć dla Przenajświętszego Sakramentu i Cześć dla Matki Bożej, ustanawiając między innymi rok 2004 rokiem Niepokalanego Poczęcia, i rok 2005 rokiem Eucharystii (Przenajświętszego Sakramentu).
 
Zmagał się z różnymi zagrożeniami atakującymi Kościół m in. z chęcią zniesienia celibatu wśród księży , mężnie mieczem Słowa Bożego przeciwstawiając się modernizmowi, bronił Niedzieli jako Dnia Pańskiego.  Był apostołem narodów w pełnym tego słowa znaczeniu, odwiedzając wszystkie kontynenty na kuli ziemskiej, a jego liczne pielgrzymki i mądre słowa do narodów dają wspaniałe świadectwo gorliwości apostolskiej.
 
Warto dodać że proroctwo Anioła Stróża Polski odnosi się do Papieża Jana Pawła II , jest tam powiedziane że Polska da światu Wielkiego Papieża . Szczególnie wypełniło to się po jego śmierci kiedy go obwołano Wielkim.
 
 Beatyfikacja (wyniesienie na ołtarze) Jana Pawła II odbyła się w Watykanie na placu Świętego Piotra 1 maja 2011 r. przez papieża Benedykta XVI , a kanonizacja czyli zaliczenie w poczet Świętych Kościoła odbyła się w Watykanie na placu Świętego Piotra 27.04.2014 r. przez papieża Franciszka.

 
   Drodzy bracia i siostry w Chrystusie Panu módlmy się przez potężne wstawiennictwo naszego Świętego papieża Jana Pawła II a on jeszcze wiele dokona , będziemy tego świadkami.
                                                                 
                                                       Sursum Corda - w górę serca !!!
 
 
LEKTOR

 
 
_____________________________________________________________________
 
 
 <<<  Proroctwo Anioła Stróża Polski o Wielkim Papieżu Polaku                                                                                                              

 <<< Ważna homilia wypowiedziana przez Jana Pawła II 1.03.1989 r. w Rzymie

 
                          Jan Paweł II kochał swoją Ojczyznę Polskę i uczył Polaków
                                                            miłości do Ojczyzny :
 
                               
 
                                                             Wspomnienia :

                               
 
                                                           Cud uzdrowienia:
              ( świadectwo uzdrowienia za przyczyną  papieża Jana Pawła II - Floribeth Mory Diaz ) :
 
                                       
 
Papież nauczycielem i strażnikiem Prawa Bożego
( spotkanie młodych w Argentynie w 1987r.) :
 
                                       
 
 
Papież Jan Paweł II po śmierci mówi do siostry Zofii Grochowskiej - założycielki Legionu Małych Rycerzy  
                                                             Miłosiernego  Serca Jezusowego :
 
 
 
                                                                                                           
                                                                                                            siostra Zofia Grochowska
 
 
22.05.2005. Mówi Jan Paweł II :                                                                                                                                          
   Córko mego Narodu, Biała Skało otworzyłaś swoje serce dla Boga i Jego planów. Staraj się wypełniać co ci polecę. Ja, Jan Paweł II będę ciebie prowadził. Kościół w Polsce Bóg przeznaczył dla siebie. I ten Boży Kościół ma być oczyszczony dla Chwały Bożej. Kościół w Polsce odniesie tryumf przez dwa cudowne Serca Jezusa i Maryi. Ona zetrze wszelkie herezje w Polsce i w Kościele. Polsko - tylko Miłosierdzie Boże wam pozostało. Podźwignij się Polsko z tak wielkiego upadku duchowego. Tyle razy wołałem do Narodu Polskiego abyście wrócili do korzeni żywej wiary w Boga w Trójcy Jedynego i teraz wołam, abyście otworzyli swoje serca dla Boga.
 
 

27.02.2006. Mówi Jan Paweł II :

    Biała Skało, Bóg zlecił mi abym tobie przekazywał orędzia dla świata i upominał Lud Boży, bo wielka kara zawisła nad światem. Lud lekceważy ostrzeżenia, które Bóg daje człowiekowi aby rozpoznał jak wielkie jest zagrożenie dla ludzkości. Ja, Jan Paweł II wołam do wszystkich narodów - wróćcie do Boga, zacznijcie żyć Bogiem. Ja wiem co was czeka, zobaczycie jak Bóg będzie oczyszczał. Kara dosięgnie każdego odstępcę od Boga. Mieliście tyle czasu gdy Ja byłem na ziemi, wzywałem, uczyłem, wskazywałem drogę do zbawienia i cierpiałem aby Bóg jeszcze raz okazał miłosierdzie. Teraz jest czas powrotu do Boga i wy, dzieci światła módlcie się o ten powrót dla zagubionych. Ja, Jan Paweł II będę modlił się wraz ze wszystkimi Świętymi i z wami. Pisz Biała Skało kiedy wezwę cię do pisania, niech będą Bogu dzięki za tak wielką łaskę.

13.04.2008. Mówi Jan Paweł II :
 
   Droga Biała Skało, staraj się częściej pisać, bo czas czasów jest tuż tuż. Człowiek powinien wiedzieć, co go czeka za nieprawość. Uchylę ci rąbka tajemnicy, co się stanie z człowiekiem niewiary. Jezus Chrystus jest Bogiem, Jemu się należy największe uwielbienie przez człowieka. Ludzie żyją tak, jakby grzechu nie było i tu największa przepaść przed człowiekiem. Przez 25 lat wołałem, aby naród się opamiętał. Wielu poszło własnymi drogami. Polska jest bardzo zniewolona przez złe moce i złych ludzi. Macie jeden ratunek - Miłosierdzie Boże. Proście Niebo o pomoc i nas Świętych i Aniołów. Ja, Jan Paweł II będę się modlił z wami a dobry Bóg przyjdzie wam z pomocą. Błogosławię wszystkich, którzy staną do walki ze złem.
 
                     Orędzia pochodzą z książki " U źródeł Bożego Miłosierdzia" Tom II >>>
 

 
 
 
 
 
 
więcej