PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


                                         Jak bronić się przed złem
 
 
 
<<< Zofia Grochowska - założycielka Legionu Małych Rycerzy
 Miłosiernego Serca Jezusowego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        Mówi Jezus Chrystus :  
   
Dnia 29.05.1996 r.Tolkmicko. Córko Moja. Mów wszystkim ludziom, aby nie marnowali czasu, a trwali na modlitwie i pokucie. Przez tych, co wytrwają, a nie ulegną zwątpieniu i lękowi, a całkowicie oddadzą się Miłosierdziu Bożemu i zaczną żyć po Bożemu, ześle Bóg wiele łask na cały lud. Macie oczy, patrzcie co się dzieje z chrześcijaństwem. Macie uszy, słuchajcie, co mówi Jezus Chrystus przez Pismo Święte, a co czyni szatan w duszach ludzkich? Czyż nie mieliście objawione, co w czasach ostatecznych będzie się dziać?
Szatan użyje całej swej mocy, aby zniszczyć człowieka. Człowiek powinien wiedzieć, gdzie szukać ratunku.  Daliśmy wam broń, którą się zwalcza zło. To jest:
 
 
- koronka do Miłosierdzia Bożego, - proszę kliknąć
 
 
Potrzeba w tym czasie wiele modlitw ofiarnych przeciw grzechowi - o to was prosi Jezus Chrystus i Matka Najświętsza, abyście wytrwali w tej walce. Jesteśmy z wami i przy was, aby was bronić i umacniać.
 
 - fragmenty z książki Zofii Grochowskiej  " U źródeł Bożego miłosierdzia " Tom I .  >>>
 
 
 
 
 
 
 
 
   A oto film który potwierdza wyżej wymienione Słowa Pana Jezusa że modlitwa jest bronią.
Człowiek który był skazany na śmierć wzywał Pana Jezusa i przez  modlitwę
został ocalony. Chwała Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za okazane Miłosierdzie :
 
                          
 
                                Uwagi wiernych :     Nie sięgajmy po broń , ale po Różaniec.
 
 
 
                                      Do tego filmu pasuje ten fragment ewangelii Św. Jana :
 
 
 Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. 29 Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. 30 U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. 31 Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.
 
Uwagi : Temu człowiekowi nawet włos z głowy nie spadł.
 
                       Kto zaufa Bogu Wszechmogącemu Jezusowi Chrystusowi ten nie zginie :
 
Zjednoczenie z Chrystusem
[15] 1 Ja Jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec Mój jest tym, który [go] uprawia. 2 Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. 3 Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. 4 Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie - jeśli nie trwa w winnym krzewie - tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.
5 Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. 6 Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. 7 Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. 8 Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się Moimi uczniami. 9 Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości Mojej! 10 Jeśli będziecie zachowywać Moje przykazania, będziecie trwać w miłości Mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. 11 To wam powiedziałem, aby radość Moja w was była i aby radość wasza była pełna.  -  http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=354
 
Fragmenty Biblii Tysiąclecia , Wydawnictwo Pallotinum w Poznaniu, 2003r.

 
 
Egzorcyzmy które może odmawiać każdy wierny chrześcijanin