PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


                                                            EGZORCYZMY
 
  Żeby zrozumieć potrzebę egzorcyzmów , trzeba uświadomić sobie że człowiek jest istotą duchową ponieważ posiada duszę nieśmiertelną, dlatego ulega on wpływom duchów, dobrych - na korzyść człowieka i złych na jego wieczną zgubę.
  Człowiek dostał od Boga wolną wolę, może wybierać albo dobro albo zło. A że jest słabym stworzeniem ponieważ uległ grzechowi pierworodnemu, dlatego często ulega złu przez grzech.              
  Kiedy złe duchy próbują zapanować nad człowiekiem, Bóg często wkracza ze swoją wszechmocą i daje nam pomoc duchową - kapłanów egzorcystów którzy z powołania Bożego mogą wypędzić demona z duszy człowieka.
  Kościół jedynie ze swoimi kapłanami ma moc daną od Boga przez 7 Sakramentów Świętych duszę ludzką wyrwać z sideł szatańskich. Dlatego przypadki opętań zdarzają się często wśród ludzi oddalonych od Kościoła.
  Tylko mocą Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa którą przelał na drzewie krzyża ustanawiając Sakramenty , można pokonać szatana.
  A więc bez Jezusa Chrystusa - Boga Żywego i bez Jego Kościoła  i Mszy Św. która jest Jego Najświętszą Ofiarą przebłagalną , nie może człowiek uwolnić się od władzy szatana-diabła.
 
<<< fot. Pan Jezus wyrzuca legion z opętanego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Różaniec Św. jako egzorcyzm nadany przez papieża  Św. Jana Pawła II 


 
 
   ***
 
  Anneliese Michel przyjęła prośbę Matki Bożej i przyjęła na siebie ataki demonów , dzięki temu kapłani egzorcyści mogli się dowiedzieć od demonów wiele bardzo ważnych spraw i przekazać je na światło dzienne, to można obejrzeć w tym filmie :
 
 
                       
 
 
 Egzorcysta ks. Piotr Glas mówi o walce z demonami seksu na egzorcyzmach
które przeprowadzał :
 

                        
 
 
                                               Dym szatana wdarł się do Kościoła :