PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


 
                                                            Egzorcyzmy
 
  Egzorcyzmy prywatne powinien i może odmawiać każdy wierny chrześcijanin aby odeprzeć ataki złych duchów i oswobodzić z niewoli szatańskiej siebie i innych. Trzeba zabezpieczyć nasze domy oraz otoczenie mocą tych potężnych modlitw.
Działanie złych duchów wszyscy widzimy, a więc trzeba nam stoczyć duchową walkę ze złem.
 
 
 
 
 
                                                     Modlitwy te można wydrukować i szerzyć dalej aby wzrosła wiara :
 
 
  <<< Modlitwy do odmawiania przez Rycerzy Św.Michała Archanioła
 
 
 
  <<< Egzorcyzm zalecany dla wszystkich przez Papieża Leona XIII
 
 
 
  <<< Błogosławieństwo domu