PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


 
                       RÓŻANIEC   ŚW. – BRONIĄ  NIE  DO POKONANIA

 
    Róże - 24 Róże Czerwone - Kwiaciarnia i Poczta. Najlepsza Kwiatowa Wysyłka  Internetowa w Polsce   
      "Zawitaj Królowo Różańca   
     Świętego, jedyna nadziejo
   człowieka  grzesznego,
    zawitaj bez zmazy Lilio,
      Matko Różańcowa Maryjo...
 
Ks.prałat Roman Kneblewski o "Cudownej Broni" jaką jest Różaniec Św. :
 
                                      
 
 
                                                                         I o historii Różańca :
 
 
Różaniec modlitwą doskonałą :
 
 
Papież św. Pius X powiedział: "Dajcie mi milion rodzin odmawiających Różaniec,
a świat będzie uratowany". 

Znalezione obrazy dla zapytania róże

„ Jako modlitwa o pokój, Różaniec był też zawsze modlitwą rodziny i za rodzinę ”.

- słowa Papieża św. Jana Pawła II z Listu apostolskiego „ Rosarium Virginis Mariae ”
 
 

<<<  fot. Cudowny obraz Matki Bożej Różańcowej  z Pompei.

„ O błogosławiony Różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem! Więzi miłości, która nas jednoczysz z Aniołami!

Wieżo ocalenia od napaści piekła; bezpieczny porcie w morskiej katastrofie! Nigdy cię nie porzucimy!

Będziesz nam pociechą w godzinie konania.

Tobie ostatni pocałunek gasnącego życia. A ostatnim akcentem naszych warg będzie Twoje słodkie Imię,  o Królowo Różańca z Pompei, o Matko nasza droga, o  Ucieczko grzeszników, o Władczyni, Pocieszycielko strapionych!

Bądź wszędzie błogosławiona, dziś i zawsze, na ziemi i w Niebie! ”  - modlitwa bł. Bartłomieja Longo

 
PSAŁTERZ ANIELSKI
    Żaden tekst ani obraz nie wyraża lepiej prawdy o tym, jak ważny jest Różaniec w życiu wierzących. Dlatego też Niebiosa od wieków wzywają dusze do zrozumienia i wprowadzenia w życie tej tajemnicy zbawienia. 

Uważa się, że modlitwa różańcowa miała swój początek w 1214 roku, kiedy to Matka Boża ukazała się św. Dominikowi i dała mu Różaniec jako najlepsze lekarstwo na herezję albigensów oraz wszelki grzech.

Herezja ta w straszliwy sposób wstrząsnęła trzynastowiecznym Kościołem. Maryja miała ukazać się św. Dominikowi w lesie na obrzeżach Tuluzy, gdzie święty modlił się przez trzy dni i noce, aż wreszcie, w wyniku tak ciężkiej pokuty, którą sam sobie zadał, zapadł w sen. Wtedy to, Matka Boża ukazała mu się i powiedziała: „Drogi Dominiku, czy wiesz, jakiej broni Trójca Przenajświęt­sza chce użyć do poprawy świata?"

„O Pani," odpowiedział św. Dominik, „Ty wiesz o wiele lepiej ode mnie, ponieważ obok Twojego Syna, Jezusa Chrystusa zawsze byłaś głównym narzędziem naszego zbawienia". Na te słowa Maryja dała św. Dominikowi Różaniec, wyjaśniając, że jest to „kamień węgielny Nowego Testamentu".

Wielki święty od razu wrócił do Tuluzy, gdzie z zapałem zaczął głosić kazania o Różańcu, ukazując wartość tej nowej modlitwy. Umacnianemu i wspomaganemu przez anioły nauczaniu towarzyszył ryk niebiańskich grzmotów, gdyż podobno niebo zrobiło się ciemne, a ziemia trzęsła się, podczas gdy światło błyskawic przeszywało niebiosa.

Gdy strach ogarnął zebrany tłum, ukazała się postać Maryi, która wznosiła ręce do niebios i opuszczała je, jakby chciała sprowadzić karę Bożą na tych, którzy się nie nawrócą. Po tym wydarzeniu większość mieszkańców miasta nawróciła się, a modlitwa różańcowa zaczęła się rozpowszechniać.

   Św. Dominik propagował Różaniec przez resztę swojego życia, ale dwa stulecia później modlitwa ta niemal zanikła. Jednakże w 1460 roku błogosławiony Alan de la Roche, po otrzymaniu ostrzeżenia od samego Pana, miał doprowadzić do jej odrodzenia.

Błogosławionemu Alanowi została dana wizja, dzięki której zrozu­miał on, w jaki sposób Jezus i Maryja wielokrotnie przychodzili do św. Dominika, oraz jak wielka jest moc Różańca i jak bardzo Niebiosa pragną, aby ta modlitwa została w pełni przyjęta przez wierzących za ich najskuteczniejsze oręże w walce z szatanem.

Jemu także ukazywali się Jezus i Maryja, a nawet św. Dominik. Błogosławiony Alan de la Roche odnowił i na nowo rozpowszechnił modlitwę różańcową w całej Europie.

   W ten sposób Różaniec, obok Sakramentów Świętych, stał się przewodnikiem dla wierzących, aby ich dusze mogły przetrwać w świecie coraz silniej atakowanym przez szatana i jego zwolenników. Podczas objawień Maryja zaczęła mówić o tym, że walka duchowa przybiera na sile i że Różaniec jest w niej najskuteczniejszym orę­żem. Po tym, jak w 1460 roku bł. Alan de la Roche przywrócił do życia ten rodzaj modlitwy, Różaniec zaczęto nazywać Psałterzem Jezusa i Maryi. Zawiera on bowiem tyle Pozdrowień Anielskich, ile jest psalmów w Księdze Psalmów.

   W książce Tajemnica Różańca św. Ludwik de Montfort wyjaśnia, dlaczego modlitwa różańcowa ma tak wielką moc:

„Ponieważ prości i niewykształceni ludzie nie są w stanie odmawiać Psalmów Dawidowych, otrzymali oni Różaniec, aby był dla nich modlitwą tak owocną, jak Psalmy Dawida dla innych ".

Jednak Różaniec może być uważany za modlitwę nawet cenniej­szą od tych ostatnich z trzech powodów:

1. Po pierwsze, dlatego że Psałterz Anielski niesie wspanialszy owoc, którym jest Słowo Wcielone, podczas gdy Psałterz Dawida jedynie zapowiada Jego czyli Chrystusa nadejście.

2. Po drugie, tak jak coś prawdziwie istniejącego jest czymś więcej niż „figura" tego czegoś i jak ciało jest czymś więcej niż jego cień, tak samo Psałterz Maryi przewyższa Psałterz Dawida, który był jedynie jego zapowiedzią.

3. Po trzecie, ponieważ Psałterz Maryi (czyli Różaniec składający się z Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo) jest bezpośrednio dziełem Trójcy Przenajświętszej i powstał z pominięciem czynnika ludzkiego. Psałterz Najświętszej Maryi Panny czy też inaczej Różaniec, dzieli się na trzy części, po pięć tajemnic każda, aby:

1. oddać cześć trzem Osobom Trójcy Przenajświętszej;

2. upamiętnić życie, śmierć i chwałę Jezusa Chrystusa;

3. naśladować Kościół Tryumfujący, aby pomóc członkom Kościoła Wojującego i ulżyć w bólu Kościołowi Cierpiącemu;

4. odzwierciedlić trzy grupy, na które dzielą się psalmy:

a) pierwsza - dotycząca oczyszczenia duszy i pokuty;

b) druga - mówiąca o poznaniu Boga;

c) trzecia - mówiąca o zjednoczeniu z Nim.

5. l wreszcie, aby zapewnić nam obfitość Łask za życia, pokój w chwili śmierci i chwałę w wieczności.

Słowo różaniec oznacza „korona z róż",dlatego też, ilekroć ktoś z całkowitym oddaniem odmawia Różaniec, na Głowach Jezusa i Maryi pojawia się korona ze stu pięćdziesięciu czerwonych i szesna­stu białych róż. Bł. Alan nauczał o tajemnicach Różańca i danych wraz z nim obietnicach. Zaczął on też tworzyć organizację na wzór armii. Jej członkowie mieli zobowiązywać się do odmawiania Różań­ca i szerzenia tej modlitwy na świecie.

Znamienny wydaje się fakt, że do dnia śmierci błogosławionego Alana de la Roche, 8 września 1475 roku (w Kościele obchodzone jest wtedy Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny), do Bractwa Różańcowego wstąpiło ponad tysiąc osób.

- Fragmenty z książki „Ostatnia Krucjata”- Thomasa W. Petrisco
 
 
                                                                                                                                        
 
 
                                                                                                                                                                    więcej