PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


 

 
 
Wstąpcie do wojska Boga Wszechmogącego jakim jest Legion Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego
 


 

 

 Tak musi być uzbrojona dusza ludzka wierna Bogu

 
 
Admirałem jest Bóg Ojciec.
Naszym Kapitanem jest Jezus Chrystus.                          
Duch Święty jest naszym Światłem w drodze do portu.
Matką chrzestną jest Najświętsza Maryja Panna.
A Wszyscy Święci i Błogosławieni jest to cała flota pod banderą Niebieską.
Chóry Anielskie są to działa i inne rodzaje broni, którymi dowodzi Św. Michał Archanioł.  
 
Każdy ochrzczony wypełniający Wolę Bożą jest statkiem tej Admiralicji.
Od ciebie będzie zależało jakim uzbrojonym  statkiem będziesz i ile Chwały Panu Bogu przyniesiesz.
Legion Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego jest gwardią przyboczną Kapitana powołaną do zadań specjalnych.
Naszą założycielką jest siostra Zofia Grochowska.
Współpracujemy także ze statkami podwodnymi, czyli z duszami w Czyśćcu cierpiącymi (konsekrowanym i nie konsekrowanymi).
A to wszystko dlatego, aby pomóc papieżowi  przytwierdzić nasz Wielki Okręt - Kościół Święty do Dwóch Kolumn i  wprowadzić do portu zwycięstwa Trzech Najświętszych  Serc: Pana Jezusa, Najświętszej Maryi Panny, i Św. Józefa.
 
 
Polem bitwy pomiędzy Bogiem i szatanem jest dusza. Bitwa ta rozgrywa się w każdej chwili życia. Dusza musi dać wolny przystęp Panu Bogu, tak  by stała się umocniona przez Niego pod każdym względem i w każdy rodzaj broni.  – słowa św. Ojca Pio
 


Msza św. -  Ofiara Krzyżowa Pana Jezusa – Daje tobie Moc, uzbrojenie w pociski różnego kalibru, tankowanie paliwa, ładowanie akumulatorów - aby nie zgasło światło i wszystkie radary i urządzenia pokładowe funkcjonowały prawidłowo, nadaje kierunek działania aby unieszkodliwić przeciwnika i nie zboczyć z danego kursu, bez tej ofiary nasz statek nigdzie nie wypłynie, ponieważ nie będzie miał siły.

Spowiedź św. na kolanach przyjęta – jest startem do współpracy z Admirałem i Jego flotą, daje też naprawienie, odnowienie burt i innych uszkodzeń odniesionych w czasie walki.

Komunia św. na kolanach godnie przyjęta - Daje wszystko co potrzebne do zwycięstwa i jest motorem napędowym naszego statku , zawiera Tego, który Stworzył to na czym nasz statek pływa i to wszystko co statek otacza.

Błogosławieństwo Boże przyjęte na kolanach ( nade wszystko na zakończenie Mszy Św.) towarzyszy nam w naszych poczynaniach i udziela nam gwarancję zwycięstwa.

Różaniec św. – daje moc i siłę od Niepokalanej Bogarodzicy Dziewicy bez której nasz statek płynąć nie może bo nie ma kotwicy.


Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny – rozgrzewają duszę przed walką ze wszelkim złem i dają wsparcie Hetmanki Niebieskiej.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa – Jest to skarbnica z której czerpiemy wszelkie łaski

Koronka do Miłosierdzia Bożego – ucisza burzę na morzu czyli Gniew Admirała.

Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa – pobudza serca do nawrócenia i daje łaskę przebaczenia nam i naszym przeciwnikom oraz rozbraja Sprawiedliwość Bożą!

Litania do Wszystkich Świętych - łączy niebo z ziemią i wzmacnia siłę uderzenia.

Koronka do Chórów Anielskich – łączy niebo z ziemią i wzmacnia siłę uderzenia, przyczynia się do budowy Tronu Boga Wszechmogącego na  ziemi.

Koronka do Królowej Aniołów i  Św. Michała Archanioła -  daje  potężny ostrzał  sił nieprzyjacielskich.

Modlitwa – egzorcyzm do Św. Michała Archanioła - oczyszcza z legionów szatańskich cały świat i wszechświat i  przedpole  działania naszego statku.
Modlitwa do Potężnej Niebios Królowej - daje nam zejście Aniołów Bożych na ziemię  które ścigają szatanów i strącają ich do piekła oraz umacniają  straże  na naszym statku i we wszystkich dziedzinach życia.

Modlitwa Pani Wszystkich Narodów – uprasza nam Ducha św. który jest wielką latarnią morską dającą światło aby nasze statki nie wpadły na mieliznę i żebyśmy się nie rozbili o skały.

Modlitwa do Św. Józefa – zatrzymuje ataki nieprzyjacielskie na Kościół Św.

Koronka do Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi – Oślepia statki wroga (wpadają na siebie) oraz powoduje że radiostacje i sonary wrogich nam okrętów zostają unieszkodliwione , daje to pewne zwycięstwo.

Koronka do Krwawych łez Matki Bożej – dla spraw  beznadziejnych oraz za duchowieństwo, ta modlitwa jest potęgą w naszych rękach  przeciw całemu piekłu.

Rozważanie Męki Pańskiej – umacnia w nas pokorę i odsuwa nas od zepsutego świata.
Modlitwa za dusze w Czyśćcu cierpiące - daje pomoc tym którzy sami już pomóc sobie nie mogą.

Pokuta i post - daje nam wytrwałość i hartuje naszą duszę, abyśmy byli mężni w walce oraz daje nam moc nad złymi duchami.

Czuwanie nocne na modlitwie - jest murem nie do zdobycia przez wroga.

Sakramentalia , medaliki i  szkaplerze, krzyże – to tarcze obronne przeciw wrogom naszego zbawienia.                  

Spełnianie dobrych uczynków i czyny miłosierdzia – przemieniają serca naszych nieprzyjaciół i budują Królestwo Boże na ziemi.
 
 
Jeżeli odmawiamy przed Najświętszym Sakramentem Różaniec Św. otrzymujemy odpust zupełny,

Papież Jan Paweł II nałożył odpust zupełny na Koronkę do Bożego Miłosierdzia odmawianą przed Przenajświętszym Sakramentem .


Odpusty można ofiarować za siebie lub za dusze w Czyśćcu cierpiące. Ofiarujmy za dusze w Czyśćcu , w ten sposób będziemy podobni do Chrystusa Pana który swoje życie ofiarował za nas.

Korzystajmy często z tego Skarbca Kościoła Św. i pomóżmy Panu Bogu i Matce Bożej zbawiać dusze , a przez to ratować świat od zagłady zupełnej. Ps. Przypominamy że odpust zupełny otrzymujemy wtedy gdy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej , aby go uzyskać trzeba przyjąć Komunię Św. , Spowiedź św., i nie możemy być przywiązani do żadnego grzechu.

Tak nam dopomóż Bóg , Matka Boża i całe Święte Niebo . Amen.


Przed każdą naszą akcją wzywajmy Ducha Św. , aby nas oświecił i poprowadził, prośmy modlitwą naszych ojców:

 „ Przybądź Duchu Święty , spuść z Niebiosów wzięty , światła twego strumień, przyjdź Ojcze ubogich , przyjdź dawco darów mnogich, przyjdź światłości sumień , o najmilszy z gości , słodka serc radości, słodkie orzeźwienie, w pracy tyś ochłodą , w skwarze Żywą Wodą , w płaczu utulenie, Światłości Najświętsza, serc wierzących wnętrza -  poddaj Swej potędze , bez Twojego tchnienia , cóż jest wśród stworzenia, jeno cierń i nędze, obmyj co nie święte , w oschłych wlej zachętę , ulecz serca rany , nagnij co jest harde , rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkanych , daj twoim wierzącym , Tobie ufającym, siedmiorakie dary, daj zasługę męstwa , daj wieniec zwycięstwa , daj szczęście bez miary ” . Amen. 
 
LEKTOR
 
                             " Duchowa walka jest owocem łaski , krwawa walka jest owocem grzechu "
 
To wszystko jest teologią Boga Wszechmogącego bez której Kościół św. nie może 
normalnie funkcjonować .