PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


 
Świątynia Boża to Golgota w której Chrystus dokonuje swego żywota
 
 
Świadectwo Małego Rycerza
    Było to na odpuście Świętej Trójcy w Wejherowie w roku 1998 r. po uroczystej Mszy Św.
Gdy kapłani wrócili do klasztoru ja z żoną zostałem na długim dziękczynieniu. W pewnej chwili organista, który dyrygował orkiestrą powiedział: a teraz zagramy trochę „lżejsze kawałki ”, ale zaraz napomniał – proszę nie tańczyć. Zauważyłem, że  pewna kobieta stojąca koło konfesjonału zaczęła tańczyć! Wtem spojrzałem w górę i pojawił się biały obłok , odczułem bojaźń Bożą w sercu i mówię do żony,  idziemy stąd. Ledwo zeszliśmy z Kalwarii, a zrobiło się bardzo ciemno, nadeszła burza, zaczął padać deszcz i grad wielkości piłek pingpongowych. Schroniliśmy się pod dużym drzewem, aby ten grad nie przebił naszego parasola, i tak z pięknej słonecznej pogody nagle w ciągu 5- ciu minut nastała wielka burza i spadł grad z deszczem który zalał Wejherowo, gdyż grad zatamował studzienki deszczowe i woda płynęła ulicami. Myślę, że ta pogoda była odpowiedzią Pana Boga na to co się działo na kalwarii. Piszę te wspomnienie dlatego, bo od tamtego czasu dużo się zmieniło w naszych kościołach i coraz więcej tańców urządza się w naszych świątyniach.
          Daję tu przykład zdjęcia z kościoła Św. Antoniego w Gdyni zamieszczonego w czasopiśmie parafialnym pt :
„Ze Wzgórza” nr. 148 Wielkanoc 2007r.
 
 
 
 

Kolejny przykład:

Mojżesz na polecenie Boga wstąpił na Górę Bożą , tam przebywał przez

40 dni. I tam też otrzymał Prawo Boże, dalej 40 dni Chrystus Pan pościł na pustyni, przed swoją Zbawczą Męką. A po Zmartwychwstaniu ukazywał się uczniom swoim również 40 dni .
"Na cześć" tych 40 dni będzie zabawę rozkręcać przy klasztorze 40 Dj` ów – tzn. 40 didżejów na trzech scenach - widocznie  "na cześć" Trójcy  Świętej .
A wszystko w wigilię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
 

 
 Nie dziwmy się, że przyjdą potem gromy z nieba w postaci : piorunów, gradobicia, trąb powietrznych, trzęsienia ziemi, wylewu wód, chorób, zarazy, głodu, ognia i wojny.
 
Co  mówią prorocy
 
CENTURIA – „Orędzia Zbawienia” TOM II.

[49] 10. VI.1984r. W Dniu Pięćdziesiątnicy, każdy z Apostołów miał przez Ducha Świętego dar języka, albowiem musiał głosić każdy z nich Dobrą Nowinę tym Żydom, którzy z diaspory przybyli na ten czas do Jerozolimy. Wówczas to usłyszeli w swoim języku Dobrą Nowinę o Chrystusie: Partowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu,  Frygii, Azji, Pamfilii, Egiptu, Libii, Rzymu. Słyszeli we własnym języku Apostołów  głoszących   wielkie   dzieło   Boże  —   Dobrą   Nowinę. A więc tak musiało być, we własnym języku podana była Dobra Nowina dla wszystkich Żydów z diaspory, czyli mieszkających poza Jerozolimą, w różnych krajach. Do­bra Nowina o Chrystusie, głoszona językiem darowanym przez Ducha świętego, spełniła w tym czasie wielką zamierzoną pracę misyjno-apostolską.

Natomiast każdy bełkot, który jest wypowiadany, a nie spełniający żadnej roli, żadnej funkcji w działaniu Ducha świętego, może być złudą szatana-diabła i tym bełkotem można jemu cześć oddawać. Po owocach ich, poznacie ich, poznacie, co sobą niosą. Okres ten jest istotnie trudny,  bo w  Księdze świętej  Ewangelii jest napisane: W ostatnich dniach, mówi Bóg, wyleję Ducha Mojego na wszelkie ciało i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze,  młodzieńcy wasi widzenia  mieć będą, a starcy sny prorocze. Obecnie trzeba gorąco się modlić do Trójcy Przenajświętszej, do Ducha Przenaj­świętszego o światło poznania prawdy. Tam, gdzie prze­waża ciekawość, narkotyczna rozkosz, której poddaje się istota ludzka — tam może być działanie złego ducha. Duch Boży wzrasta w modlitwie, w pokorze, w umartwianiu, a niekiedy w cierpieniu. Tylko serca skruszone, posłuszne Woli Bożej, mogą łączyć się z Łaską Bożą w sposób jasny, spokojny, zrozumiały. Wszelkie otumanienie, podekscytowanie podobne do narkotyków, pełna ciekawości chęć przeżycia jakiegoś wstrząsu, dreszczu, czegoś zupełnie nowego, może pochodzić od złvch mocy. Szatan umie też działać sztuczki. Prawda Boża rodzi się w skupieniu, w modlitwie, pokucie, w cierpliwości. Wszelkie podekscytowanie, napięcie, ekscesy, tupanie, klaskanie w dłonie, wrzaski, piski, mamrotanie, tarzanie się po podłodze, machanie rękami, mają posmak wyżycia się, a to może być od złych mocy, od szatana-diabła. Obraz taki może być obraźliwy i gorszący przed Chrystusem utajonym w Przenajświętszym Sak­ramencie, w Tabernakulum. Jednak ze spokojem trzeba patrzeć i ufać zawsze w zwycięstwo Kościoła w praw­dzie Bożej, modląc się o czystą wiarę, o pomoc Boga w Trójcy Przenajświętszej, o opiekę Dziewicy Niepoka­lanej Maryi Panny. Ona pierwsza była Oblubienicą Du­cha Świętego i ona wie, czy to, co wstrząsa dziś Kościo­łem, pochodzi od Ducha Świętego, czy od demonów  i Ona jedna może wspomóc każde serce. Amen.

Słowa Św. Maksymiliana Marii Kolbego z czasów jego służby dla Niepokalanej:
„Jakże razi, gdy zwiedza się po kościołach piękne dzieła sztuki, zamiast adorować Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie. Jakże nieraz owe piękności rozpraszają, zamiast skupić do modlitwy, czyli sprzeciwiają się celowi Kościoła. Podobnie jak piękne muzyki, dla których słuchania schodzą się ludzie w niektórych bazylikach rzymskich”.

      

      Zofia Grochowska – Założycielka Legionu Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego:

Dnia 29.05.1996 r., Tolkmicko. Córko Moja. Mów wszystkim ludziom, aby nie marnowali czasu, a trwali na modlitwie i pokucie. Przez tych, co wytrwają, a nie ulegną zwątpieniu i lękowi, a całkowicie oddadzą się Miłosierdziu Bożemu i zaczną żyć po Bożemu, ześle Bóg wiele łask na cały lud. Macie oczy, patrzcie co się dzieje z chrześcijaństwem. Macie uszy, słuchajcie, co mówi Jezus Chrystus przez Pismo Święte, a co czyni szatan w duszach ludzkich?                  Czyż nie mieliście objawione, co w czasach ostatecznych będzie się dziać?

Szatan użyje całej swej mocy, aby zniszczyć człowieka. Człowiek powinien wiedzieć, gdzie szukać ratunku. Daliśmy wam broń, którą się zwalcza zło.                                                           To jest:      

- Moje Ciało i Krew,- Różaniec Święty,- koronka do Miłosierdzia Bożego - i wiele modlitw, które są potęgą niszczenia zła.

Potrzeba w tym czasie wiele modlitw ofiarnych przeciw grzechowi - o to was prosi Jezus Chrystus i Matka Najświętsza, abyście wytrwali w tej walce. Jesteśmy z wami i przy was, aby was bronić i umacniać.
 
PS.

  BÓG W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNY WZYWA DO MODLITWY POKUTY I OFIARY, A NIE ZABAWY!

        WYJŚCIE Z TRUDNEJ SYTUACJI  KOŚCIOŁA JEST ZAPISANE U PROROKÓW.
<<< Ten materiał jest do wydruku w pdf
 
 
 
Dalsze wprowadzanie modernizmu do Kościoła
http://gloria.tv/media/5Do5pBvj4gQ