PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


 
                                                                         Co to jest post
 
 
 Żeby zrozumieć pojęcie postu trzeba przytoczyć wydarzenie z Ewangelii Św. Mateusza 4, 1-11 gdzie Pan Jezus pościł 40 dni na pustyni, umacniając Swojego Ducha i przygotowywał się do Wielkiego dzieła Odkupienia człowieka. Tam też przyszły na Niego próby i różnorakie pokusy , przystąpił do Niego diabeł i kusił Go :
 
Ewangelia wg Św. Mateusza 4, 1-11
 
Kuszenie Jezusa

1 Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. 2 A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. 3 Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem». 4 Lecz On mu odparł: «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych»
5 Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni 6 i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień» 7 Odrzekł mu Jezus: «Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego».
8 Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych 9 i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon». 10 Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz». 11 Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.
 
Bóg chce nam przez to pokazać jaką bronią mamy walczyć z szatanem i złem rozsiewanym przez niego, jest to Słowo Boże. Pan Jezus jako Bóg ma władzę nad szatanem i wszelkim złem lecz w swoim człowieczeństwie również poddany był wszelkim próbom, próby te przeszedł zwycięsko ponieważ się do tego przygotował 40 dniowym postem wskazując człowiekowi we wszystkich epokach dziejów jak należy walczyć z szatanem.
Aby w  pełni ukazać  wielką moc oczyszczającego postu i modlitwy Pan Jezus w Ewangelii Św.Marka wskazuje uczniom na te właśnie praktyki:

 Ewangelia wg Św. Marka 9,14-29 Uzdrowienie epileptyka


14 Gdy przyszli do uczniów, ujrzeli wielki tłum wokół nich i uczonych w Piśmie, którzy rozprawiali z nimi. 15 Skoro Go zobaczyli, zaraz podziw ogarnął cały tłum i przybiegając, witali Go. 16 On ich zapytał: «O czym rozprawiacie z nimi?» 17 Odpowiedział Mu jeden z tłumu: «Nauczycielu, przyprowadziłem do Ciebie mojego syna, który ma ducha niemego. 18 Ten, gdziekolwiek go chwyci, rzuca nim, a on wtedy się pieni, zgrzyta zębami i drętwieje. Powiedziałem Twoim uczniom, żeby go wyrzucili, ale nie mogli». 19 On zaś rzekł do nich: «O plemię niewierne, dopóki mam być z wami? Dopóki mam was cierpieć? Przyprowadźcie go do Mnie!» 20 I przywiedli go do Niego. Na widok Jezusa duch zaraz począł szarpać chłopca, tak że upadł na ziemię i tarzał się z pianą na ustach. 21 Jezus zapytał ojca: «Od jak dawna to mu się zdarza?» Ten zaś odrzekł: «Od dzieciństwa. 22 I często wrzucał go nawet w ogień i w wodę, żeby go zgubić. Lecz jeśli możesz co, zlituj się nad nami i pomóż nam!». 23 Jezus mu odrzekł: «Jeśli możesz? Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy». 24 Natychmiast ojciec chłopca zawołał: «Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!» 25 A Jezus widząc, że tłum się zbiega, rozkazał surowo duchowi nieczystemu: «Duchu niemy i głuchy, rozkazuję ci, wyjdź z niego i nie wchodź więcej w niego!». 26 A on krzyknął i wyszedł wśród gwałtownych wstrząsów. Chłopiec zaś pozostawał jak martwy, tak że wielu mówiło: «On umarł». 27 Lecz Jezus ujął go za rękę i podniósł, a on wstał. 28 Gdy przyszedł do domu, uczniowie Go pytali na osobności: «Dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić?» 29 Rzekł im: «Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą <i postem>».
 
Teraz mamy cały obraz działania Bożego, jeżeli chcemy aby nam było lżej w życiu trzeba nam podjąć walkę z naszymi skłonnościami do zła, różnymi słabościami, pokusami , ze wszystkim co proponuje nam zły duch , jeżeli będziemy iść drogą którą wskazuje nam Boski Mistrz Jezus Chrystus to zwyciężymy i osiągniemy zbawienie, pomożemy też naszym braciom i siostrom zniewolonym przez złe moce.
Królowie i wielcy mężowie  naszej ojczyzny odnosili wielkie zwycięstwa przez post i modlitwę, i my tak czyńmy a Bóg się nam odwdzięczy. Amen
 
Ps. Najlepszą formą postu jest post o chlebie i wodzie w środy i piątki , o który Matka Boża prosi na miejscu Objawień w Medjugorje.
 
                                                            Co mówią prorocy na temat postu :
 
 
CENTURIA "ORĘDZIA ZBAWIENIA" TOM I :
 
                                                                            
                                                      Mówi Pan Jezus.
 
[79] 1.1986. Przekazuję: Całe połacie ziemi będą spalone i spustoszone. Śmierć, zniszczenie nawiedzi ziemię, gdy ona jej mieszkańcy nie poprawią się. Wszyscy musicie się modlić i wszyscy musicie Boga przepraszać. Nie trwajcie dalej w nieposłuszeństwie, jak zły duch, nieposłuszny Belzebub. Zmieńcie swoje serca, uczyńcie je świątynią Ducha Świętego. Nie może człowiek wynosić się nad swego Stworzyciela, Boga Wszechmogącego, bez miary świętego. Bóg ma wprawdzie miłosierdzie nieograniczone, ale grzechy wasze zatrzymują łaskę, która chce zapobiec wielkiej katastrofie, jaka może was spotkać. Czyńcie tylko dobrze wokoło siebie wszystkim braciom. Pocieszajcie serca smutkiem dręczone, nawiedzajcie chorych i cierpiących w więzieniach. Módlcie się za wszystkich, módlcie się. Koniec ku wam się zbliża i to straszny koniec, jeśli nie odstąpicie od złej drogi, to duszę prowadzi na wieczne zatracenie. Pamiętajcie, Ja dla was zszedłem z Nieba i przyjąłem ciało, a z nim cały ogrom męki i cierpienia, bo was kocham i pragnąłem was wszystkich zbawić, wykupić z tej nędzy grzechu upadku. Dzieci Moje, Ja jestem wiecznie żyjący wasz brat Zbawiciel Świata, i pragnę, abyście wy posiadali życie wieczne. Amen.
Idzie na ziemię wielki głód, wielka tragedia. Zo­stanie z ludzi tylko garść, jeśli się nie poprawią. Módlcie się , pokutujcie,   przepraszajcie  Boga  Świętego. Mało czasu , mało czasu, Aniołowie Śmierci są już wśród was. Drżyjcie i lękajcie się. Nie przeklinajcie, w poście zabaw nie róbcie, bo będziecie karani, nie czyńcie hucznych przyjęć, niech będzie skromność, modlitwa, pokuta, pokuta. Dzień święty - Popielec niech będzie wielce szano­wany, bo on mówi o poście i pokucie, którą Ja, Jezus Chrystus żyjąc na ziemi bez grzechu, przeprowadziłem na pustyni tuż przed Macherontem, gdzie mieszkał He­rod, człowiek zły, napełniony pychą. Za takich ludzi Ja, czterdzieści dni pościłem, nic nie jadłem i nic nie piłem a upał Mi doskwierał i byłem nękany przez nieprzyjacie­la. Tak i ja wam mówię, że postem, pokutą pobijecie złe moce,  bo Ja wam  pomogę  na tej  drodze.  Przecież wiecie, że Ja zwyciężyłem głód, który Mi doskwierał, pragnienie, które Mój język wysuszyło na wiór i paliło ogniem. I wy też możecie pościć, choć nie takim postem lecz ograniczonym do następujących spraw; jak zakaz sprawowania balów i zabaw, picia alkoholu, uprawiania nierządów, palenia papierosów, jak również spożywania mięsa przynajmniej w jednym dniu w tygodniu. Również codzienna modlitwa, pokuta, język trzymać w czystości, nie kraść i nikomu źle nie czynić — oto dni postne dla was. Uszanujcie je w tym, co wam nakazuję.  Moje dzieci. Amen.  
 
więcej w pdf  :  
 
 
 
 
 
 
Ksiądz egzorcysta Gabrielle Amorth o poście :
 
 
 
 
cdn.