PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
HostingTiara powraca do papieskiego herbu


W niedzielę, 10 października 2010 roku po raz pierwszy zaprezentowano herb papieski Ojca Świętego Benedykta XVI zawierający tiarę – symbol, którego mogą używać jedynie papieże.
Dotychczas – w przypadku obecnego następcy św. Piotra – zastępowała ją mitra, znak godności biskupów.

Kardynał Andrea Cordero Lanza di Montezemolo wyjaśniał francuskiemu dziennikowi „La Croix”, że decyzja o odejściu od używania tiary pochodziła od samego Benedykta XVI, który teraz jednak ponownie ów symbol przywrócił: Nazajutrz po swej elekcji – zaświadczył kardynał – on sam powiedział mi, że nie chce używać tiary i pragnie zastąpić ją mitrą.

Włoska firma „Ars Regia” zajmująca się wyszywaniem luksusowych haftów, odpowiedzialna za wyhaftowanie nowego herbu widniejącego na dywanie pod oknem, w którym pojawia się Papież, podała, że został on przygotowany zgodnie z dawną tradycją.

Pierwsze wzmianki o tiarze pojawiają się w Starym Testamencie. Bóg powiedział do Mojżesza: I zrobisz też diadem ze szczerego złota i wyryjesz na nim, jak się ryje na pieczęci: „Poświęcony dla Pana”. I zwiążesz go sznurem z fioletowej purpury, tak żeby był na tiarze i żeby na przedniej stronie tiary był umieszczony. I będzie on na czole Aarona, ponieważ Aaron poniesie uchybienia popełnione przy ofiarach, które będą składać Izraelici, i przy wszystkich świętych darach. A będzie na jego czole ciągle dla zjednania mu łaski w oczach Pana.  (Wj 28, 36-38). Aaron, brat Mojżesza, jest archetypem Najwyższego Kapłana.

Tiara, inaczej triregnum (potrójne królestwo), składa się z trzech diademów, które symbolizują potrójną władzę papieża: nad czyśćcem; władzę ziemską i władzę niebiańską. Tiara oznacza również władzę Kapłańską, Nauczycielską i Pasterską, jaką sprawuje Ojciec Święty.

Dlatego przywrócenie tiary zostało przyjęte z radością przez katolików, bardzo mocno przywiązanych do odwiecznej symboliki chrześcijańskiej.

Marcelo Dufaur