PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


  Królowie wchodzą między swój lud
 
 
 
  W związku z ogłoszeniem przez papieża Benedykta XVI roku 2012 - rokiem wiary , w tym okienku będziemy prezentować Królów Polskich  i innych narodów którzy dawali świadectwo żywej wiary w Boga w Trójcy Świętej Jedynego i Najświętszej Maryi Panny.
 
 
  Wielcy władcy naszej ojczyzny Polski mieli wielkie nabożeństwo do Przenajświętszego Sakramentu, kiedy przyjmowali Pana Jezusa w Komunii Św. uginali swe kolana przed Jego wielkim majestatem dając swojemu ludowi przykład Najwyższej czci dla Boga. Jest to przykład godny naśladowania.
 
<<< Wspaniale i przejrzyście pokazuje to obraz " Komunia Jagiellonów " 
 Na tym obrazie widać Królów przyjmujących Komunię Św. na kolanach , odbywało się to na Jasnej Górze w kaplicy Matki Bożej , przed przyjęciem Pana Jezusa w Komunii Świętej aby oddać mu należną chwałę zdejmowali oni korony ze swoich głów, oznaczało to że władzę mają z Jego Bożej woli, w ten sposób wskazywali przez swoją pokorę i uniżenie - na Króla królów , Pana panujących - Jezusa Chrystusa.
 
Trzeba koniecznie też zauważyć że Komunia Święta jest podawana z pateną komunijną aby okruszki Ciała Pańskiego 
nie spadały na ziemię i żeby Pan nasz Jezus Chrystus nie był deptany. Tylko w ten sposób gdy jest zabezpieczony Najświętszy Sakrament może na nas spłynąć Błogosławieństwo Boże.
Najwyższe zabezpieczenie przed profanacją Najświętszego Sakramentu i rąk kapłańskich daje tylko Msza Święta Trydencka zwana Mszą Świętą Wszechczasów, trzeba powrócić do niej aby powróciło do nas Błogosławieństwo Boże.
 
 
 
Komunia Święta na rękę jest nieporozumieniem , jest to zdeptanie Błogosławieństwa Bożego.
 
         A jak się sypie Najświętszy Sakrament  to wszystko się sypie w Kościele, na świecie i w Państwie też.
 
   Wielkim nabożeństwem do Przenajświętszego Sakramentu i Matki Bożej wsławił się Kazimierz Królewicz, Pan Jezus i Matka Boża odwdzięczając się jemu za cześć dla nich ubogacili jego serce wszelkimi cnotami, miłością do ludzi, roztropnością , mądrością w podejmowaniu decyzji w sprawach Królestwa Polskiego.
   Na tym przykładzie widzimy że nie rozum, bogactwo itp. mają znaczenie dla Boga , lecz pokora , uniżenie, ugięte kolana - szczególnie przy przyjęciu Jego Ciała zdobywają Jego serce.
 
                                                                                                                                            Wiktoria wiedeńska