PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


Ks. Piotr Natanek
 
 
 
   Piotr Natanek (ur. 11 grudnia 1960 w Makowie Podhalańskim) − suspendowany prezbiter rzymskokatolicki archidiecezji krakowskiej, kaznodzieja i rekolekcjonista. Doktor nauk teologicznych (specjalność: teologia historyczna) i doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii. Nauczyciel akademicki, były wykładowca Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
 
Życiorys
 Pochodzi z miejscowości Grzechynia. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej przyjął 19 maja 1985 święcenia kapłańskie. Od 1986 roku związał się naukowo z Papieską Akademią Teologiczną w Krakowie, na której uzyskał stopień doktora, a następnie objął funkcję adiunkta w Katedrze Historii Kościoła XIX i XX wieku na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego tej uczelni. Jest autorem kilkunastu książek, rozpraw naukowych i ponad 100 artykułów. Był wikarym i duszpasterzem w parafii św. Antoniego z Padwy w Krakowie. Założył ośrodek rekolekcyjny Pustelnia Niepokalanów, w którym młodzi ludzie pod opieką kapłana i animatorów spędzają czas na modlitwie, katechezie, pracy i rekreacji. Przy domu rekolekcyjnym cały rok funkcjonuje grupa modlitewna i Bractwo Dusz Czyśćcowych.

Przy pomocy fundacji Społecznego Ruchu Zapotrzebowania Wiary z siedzibą w Norwegii, którego filią stała się Pustelnia Niepokalanów w Grzechyni, uruchomił internetową telewizję ChristusVincit-TV, w której oprócz transmisji nabożeństw z pustelni nadawane są nagrania z wygłoszonych przez niego rekolekcji i katechez. Nagrał wraz z chórem młodzieżowym dwie autorskie płyty[potrzebne źródło].

Jest jednym z głównych propagatorów i opiekunów ruchu dążącego do Intronizacji Chrystusa na Króla Polski.

W latach 90. XX w. organizował wyjazdy do Radia Maryja, z którym w tym czasie współpracował. Obecnie Radio Maryja odcina się od jego działalności, w związku z jego wątpliwymi teologicznie poglądami, m.in. dotyczącymi intronizacji Chrystusa Króla Polski.
Organizuje także pielgrzymki do Medjugorie.

W lutym 2010 opublikował „List Otwarty do Biskupów Polskich, Prezydenta Rzeczpospolitej i Premiera Rządu Rzeczpospolitej”, w którym prosił i wzywał do uroczystego uznania Pana Jezusa za Króla Polski, nawrócenia się i uznania nadrzędności „Prawa Bożego” nad prawem publicznym.
 
Ks Stanisław Małkowski o Ks. Piotrze Natanku >>>  https://gloria.tv/video/FySaujPzSiAZ2XZyrWGfbDicu