PROROCY
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


Musimy intronizować Pana naszego Jezusa Chrystusa na Króla Polski
 
 
 
Dnia 15.08.2008r. Trąba powietrzna przeszła nad południową Polską
Bóg nie oszczędził nas nawet w to wielkie święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
 
 
 
 
fot. Grad wielkości piłki do tenisa
ziemnego!
Tłukł szyby w samochodach i domach powodując wielkie straty.
 
fot. Las po przejściu trąby powietrznej
 

Z ostatnich dni   - wydarzenia z dnia 15 sierpnia 2008 roku ----Z listów internautów

Ulewa i gradobicie w Rybniku Nagle zrobiło się ciemno i zaczęły szaleć pioruny i błyskawice wszystko zaczęło sie o 6 rano nawałnica szalała okolo godziny.Pozalewało domy i piwnice. Za oknem byla ściana wody i grad walił po szybach.Brak prądu!!! Jak ja obejrzę mecz w siatę!!!!!!!!
~NELI , 15.08.2008 07:49

Siemianowice Śl. W Siemianowicach dużo samochodów jest bez szyb :/
~carla , 15.08.2008 07:22

Ruda Śląska - zalane drogi, grad, połamane drzewa W życiu takiej wichury nie widziałem u nas.
~Yzeramnan , 15.08.2008 11:05
Obudził mnie grad Spać nie mogłam w szyby uderzał grad jak kamienie, coś okropnego, byłam przerażona, prosiłam Boże niech już to przestanie spadać, teraz cieszę się, że pogoda się poprawiła. Jak trwoga to do Boga święte słowa, dziękujmy za każdy dzień, bo warto żyć...
~Chorzowianka , 15.08.2008 15:31


Zofia Grochowska pyta się Pana Jezusa na drugi dzień
po katakliźmie  :

16.08.2008 r. Proszę Ciebie Jezu, wyjaśnij nam dlaczego tyle kataklizmów? Co lud może uczynić, aby to powstrzymać?

Mówi Pan Jezus: Córko moja, lud który stworzył Bóg żyje w nieprawości i zapomniał o swoim Stwórcy. Ja, Bóg pamiętam o swoich wyrodnych dzieciach i karzę za nieprawość. Płynęły wieki, czekałem w wielkim bólu i miłości. Została tylko garstka ludu Bożego, ale oni już nie powstrzymają Mojego gniewu. Zwracam się do kardynałów, biskupów i do rządu polskiego - jest czas ostateczny, aby podjąć Intronizację Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Tylko to zależy od tego, aby lud polski nawrócił się. Wielkiej czci oczekuję od mojego ludu. O ile pragniecie ocalić swoją Ojczyznę, trzeba działać szybko bo może być za późno. Ja, Król, Jezus Chrystus zapanuję nad całym światem, ale ci będą brali udział w Moim Królestwie, którzy oczyszczą się z brudów grzechowych i Bóg będzie w ich życiu na pierwszym miejscu. Ja was nie straszę, ale to się już dokonuje.
To tylko ostrzeżenie, ale gdy nadejdzie chwila Mojego gniewu zobaczycie że Jestem Panem tego świata. Wartość człowieka jest wtedy, gdy człowiek zaufa Bogu, tacy nie muszą się lękać. Ja, Bóg czekam. Amen.
 
 
Uwagi wiernego ludu :   Resztę dopisze przyszłość, a przyszłość będzie zależała od ciebie i ode mnie, od każdego z nas bez wyjątku, od godności tak wiernego, czy duchownego – kapłana , biskupa , kardynała, każdy jest ważny.

Bo gdy przyjdzie prawdziwe nawrócenie Bóg obiecuje ocalenie i dobrobyt, prawdziwy pokój.

 
Jak wygląda sytuacja teraźniejsza  5 lat po tym ogromnym katakliźmie.
   Niestety nie zostały spełnione prośby Pana Jezusa o intronizację Jego Boskiej Osoby, sami widzimy co się dzieje - kataklizmy postępują, ogromne gradobicia i burze postępują, upada stan ducha Polskiego Narodu.
                     Wołamy z gorącym apelem żeby ratować nasza umiłowaną Ojczyznę Polskę :
         Trzeba wypełnić Wolę Boga i Intronizować Pana Jezusa na Króla Polski!
 
Jeszcze dodajemy te orędzia Króla Dawida aby naświetlić jeszcze bardziej że Niebo się domaga aby Pan nasz Jezus Chrystus został przez Intronizację Królem Polski.

Orędzia Króla Dawida – proroka Starego Testamentu z książki siostry Zofii Grochowskiej ( założycielki Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego) „ U źródeł Bożego Miłosierdzia ” – orędzia Pana Jezusa Tom I i Tom II .

Dnia 14.01.1999 r.

  Król Dawid przekazuje siostrze Zofii : Ja, Król Dawid, długo czekałem aż zaczniesz pisać. Wiem, że masz trochę wątpliwości, więc daję ci sposobność, prosząc Boga o światło, które otrzymasz, aby nasza współpraca nie hamowała tego dzieła. Powinnaś wszystko uczynić, co jest wolą Boga.
Po to jestem jako orędownik do szybkiego zatwierdzenia Intronizacji Jezusa, Króla Polski, a potem koronacji.  Bóg czeka, kiedy lud wybrany dobrowolnie ogłosi Jezusa - Królem Polski i świata. Bóg nie narzuca człowiekowi przymusu tylko czeka aż człowiek sam zapragnie. Bóg nigdy nie zniewala, ale prosi o dziś, Ja, Król Dawid, proszę ciebie, ludu Boży, nie zwlekaj, ale staraj się wszędzie stukać aż ci otworzą, aby wypełniło się to, czego Bóg oczekuje.
Jezus będzie tych narodów Królem, które zapragną Królestwa Bożego. Gdzie miłość i dobro, tam i jest Królestwo Boże.  Staraj się, narodzie polski, bo giniesz - tylko Miłosierdzie Boże może was wyprowadzić z tak wielkiego upadku. Sam pogrążysz się jeszcze bardziej.
Bóg w swoim gniewie wstrząśnie globem - to jest przepowiedziane, że gdzie jest odstępstwo od Boga, tam i gniew Boży wzmaga się. Bóg w swej dłoni trzyma całą kulę ziemską i kto stara się zaprzeczyć, że Bóg jest wszechmocny, ten jest dzieckiem szatana.  Bóg oddał wszystko w posiadanie Jezusowi, który cały świat odkupił własną krwią. Pokój z wami.
 
Jaką wolę ma Bóg dla nas Polaków objawia nam orędzie z wyżej wymienionej książki z Tomu II , domaga się aby najpierw był ukoronowany Pan Jezus w obrazie Miłosierdzia Bożego, tą Boża wolę dla Polskiego Narodu również objawia Król Dawid :

Orędzie z dnia 22.07.1999 r.
 
   Ja, Król Dawid, przekazuję poprzez ciebie, Zofio, ostrzeżenie dla Polski. Wzywałem was, narodzie, aby Jezus Chrystus został wybrany i ogłoszony Królem Miłosierdzia Bożego, a wy nadal trwacie w swym uporze.
  Nie zamykajcie drzwi Królestwu Bożemu, otwórzcie najpierw swoje serca Jezusowi, aby mógł oczyścić je i przemienić - Jezus najbardziej pragnie Królestwa w sercach ludzkich.
Stolicą Królestwa Jezusowego ma być Kraków, gdzie się objawił s. Faustynie jako Jezus Miłosierny i pragnie, aby obraz Miłosierdzia Bożego był koronowany korona złotą , a Miłosierdzie Boże wytryśnie z Jego Królewskiego Serca na cały grzeszny świat i ludzkość odczuje miłość Boga Człowieka, jak umiłował swoje stworzenie. Reszta jest tajemnicą Bożą.
  Ja, Król Dawid, przekazałem ostatnie orędzie do Narodu Polskiego. Jezus czeka na waszą odpowiedź w czynie i zawierzeniu - w jaki sposób postąpicie z Jezusem, tak on postąpi z wami. Tyle dzieci Bożych zabiega o Królestwo Jezusa Chrystusa... Gdzie są władze kościelne? Czyż wy Go nie potrzebujecie? Królestwo Jezusa Chrystusa jest przeznaczeniem dla narodu wybranego. To Królestwo obejmie cały świat. Mieć Króla w narodzie polskim - Boga Wszechmogącego, to jest wielka łaska. Spójrzcie w przeszłość Polski - z braku Jego Królestwa zawsze byliście w niewoli, narodem poniżanym. Jezus Chrystus pragnie wam, narodzie Polski, wynagrodzić waszą niemoc, niewolę i poniżenie. Jezus pragnie was wywyższyć w świętości, a tym zaczynem jest umiłowany Wikariusz - on dzierży klucze do otwarcia Królestwa Bożego - na ziemi. Jego Królestwo nie ma granic, ale zapragnął być Królem narodu wybranego. Polskę Jezus tak bardzo umiłował i Jego oczy są zwrócone na was.
Niech was Bóg błogosławi, aby Miłość i Miłosierdzie Boże zakrólowało wśród narodów.
 
Król Dawid wyjaśnia po co przyszedł teraz do świata w tych orędziach :
 
Orędzie z Tomu I z wyżej wymienionej książki:
 
Dnia 01.03.1999    
 
   Ja. Król Dawid pragnę przekazać ludzkości po co przyszedłem w słowie w tych orędziach.
Ja, Król Dawid, pierwszy król z rodu Dawida moje królestwo otrzymałem od Boga i zapoczątkowany został ród powołany przez Boga. Z tego rodu pochodzi św. Józef i Maryja, Matka Najświętsza oraz Pan Jezus. Jak ród Dawida trwał do przyjścia Jezusa Chrystusa, tak teraz Król, Jezus Chrystus z rodu Dawida przyjdzie w chwale do swego królestwa na ziemi. Ostatni z rodu Dawida, Król Chwały, przyjdzie by objąć 1000-letnie Królestwo. Jestem wam dany dlatego, aby wam oznajmić o Królestwie przychodzącym na świat. Lud Boży powinien przygotować się i oczekiwać przyjścia Króla Jezusa Chrystusa. Człowiek powinien pokutować i oczyszczać się z grzechów i nie zwlekać a całym sercem zwrócić się do Boga i błagać o przebaczenie. Bóg jest miłosierny i nie odmówi łaski skruszonemu. Tak mówi Pan: bądźcie cisi i pokorni. Ufajcie w moc Wszechmogącego Boga a Bóg, słowo Boże wprowadzi w czyn. Gdybyście znali, co Bóg przygotował dla tych, co są wierni Bogu, wasze dusze nie wytrzymałyby radości patrząc na dary i łaski, które Bóg przygotował z miłości do swych stworzeń. Obmyci we krwi Baranka, obleczeni w białe szaty - ci zasiądą w Królestwie Bożym. Wracajcie do stóp krzyża, na krzyżu dokonało się zbawienie świata i pod krzyżem i z krzyżem dokona się zbawienie wszelkiej duszy. Nawet ten, kto przyjdzie ostatni a rozmyślając zanurzy się w męce Jezusa Chrystusa i z ufnością zwróci się do Jezusa Ukrzyżowanego, uczci Jego święte rany i ze skruszonym sercem wynagrodzi za wszystkie grzechy i nieprawości, Bóg przebaczy. Nie liczcie na ostatnie chwile, od was, ludu, prosi i wskazuje Królestwo Boże dla was Król Dawid.
Niech Bóg wam Błogosławi
 
Można teraz pełniej zrozumieć posłannictwo Króla Dawida, dlatego że Pan Jezus pochodzi z rodu Dawida.
Dawid był królem wybranym przez Boga , już od początku zwiastuje on nam Jezusa Chrystusa Króla.
 
Najpełniej wyjaśnia nam to Ewangelia św. Łukasza gdzie Archanioł Gabryjel - posłaniec Boga zwiastuje Maryi że pocznie i porodzi Syna Najwyższego który się pocznie z Ducha Św., i że Pan Bóg da Mu Tron jego praojca Dawida :
 
 
Zwiastowanie Maryi

1 26 W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, 27 do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. 28 Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, ».
29 Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. 30 Lecz Anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. 31 Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. 32 Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. 33 Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». 34 Na to Maryja rzekła do Anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» 35 Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. 36 A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. 37 Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». 38 
 
Biblia Tysiąclecia - wyd. Pallotynów Poznań 2003
 
  Drodzy bracia i siostry mamy więc Króla Dawida - potężnego orędownika przed Bożym Tronem w dziele Chrystusa Króla , prośmy go w naszych modlitwach i módlmy się przez jego wstawiennictwo.
A więc stawajmy do boju o Królestwo Jezusowe a Bóg z pewnością nas wysłucha ponieważ wypełnimy Bożą wolę. Amen
 
<<< Więcej orędzi Króla Dawida do Narodu Polskiego i Narodów Świata - do wydruku w pdf
 
 
 
 Jakie są warunki prawdziwego Królowania Boga w naszym Kraju można się dowiedzieć na naszej stronie internetowej.
 
 
więcej :
 
Król Miłosierdzia 
Uporządkowanie Ołtarzy
Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie