PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


 
 Przez Komunię Świętą na rękę
nie podniosą się Narody ! 
 
 „Największym złem jest nowoczesny sposób przyjmowania Komunii Świętej.

(...) Komunia Św. na rękę jest złem większym, niż aborcja!” – bł. Matka Teresa z Kalkuty


 
 
                                                                                               
 

  
   Pan Jezus przychodzi do siostry Zofii Grochowskiej - założycielki Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i przestrzega przed Komunią na rękę. 

  Niżej  przedstawiamy fragmenty z książki  " U źródeł Bożego Miłosierdzia " Tom II - książka ta jest zapisem orędzi które Pan Jezus przekazał siostrze Zofii.

 
 
fot. siostra
Zofia Grochowska
                                                                                                                            
Orędzie z dnia 17.09.2006 r.
Zofia Grochowska pyta Pana Jezusa :
 
    Drogi i kochany Jezu, jak długo będziesz krzyżowany na ludzkich rękach, jak długo będziesz poniewierany. Jesteś Panem Wszechświata, przyjdź i pociesz nas,bo już większej zniewagi nie dokona nikt, tylko człowiek obecnego  czasu.  
 
 
                                             Mówi Pan Jezus:      
  fot  .Szafarka udziela Komunii Św. !!!
      Tak córko, okazał człowiek, że nie potrzebuje Mnie Stwórcę Boga. Lud Mnie krzyżował przez wiele lat zbrukanymi rękami. Tylko kapłani namaszczonymi rękami mogli wziąć Moje Ciało. Dochodzi czas do mety zniewagi Przenajświętszego Sakramentu.  
     Zostałem na tej świętej ziemi, aby być z człowiekiem, którego stworzył Bóg. Na nic mądrość Boża, bo lud odrzucił ją.
     Zapamiętajcie ludy i narody, zgotowaliście sobie zagładę która już nie będzie odwołana. Krzyżowali Mnie Jezusa robiąc krzyż z własnych rąk, ręce dałem im do innego celu.
    Wiele milionów codziennie krzyżuje Mnie, ale odpłacę się ludowi swojemu krzyżem z którego się nie podźwigną wszystkie narody. Mój Krzyż jest Tronem Bożym a nie ludzkich rąk zbrukanych wszelką nieprawością.
    Zapewniam tych, którzy wprowadzili, abym Ja, Jezus był tak czczony i uwielbiany przez człowieka. Dziewczęta nie są do posługi w prezbiterium, dla takich, które chcą służyć Bogu jest miejsce w zakonach. Ostrzegam wszystkie narody bo czasu mało !
 
LEKTOR
 
 
 
 Do wydruku w pdf:          
>>> Przez Komunię Świętą na rękę nie podniosą się Narody         
 >>> Czasy bezczeszczenia
Komunii Świętej                                
 
Więcej orędzi Zofii Grochowskiej na :  jacek2pp
 

 
Z Pisma Św:  1 List Św. Pawła do Koryntian [11, 26-27]   

„ Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie,  aż przyjdzie. Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej ”.
 
 
 
                                                                                           ***
 
 
Kapłan trzymający w swoich namaszczonych dłoniach Hostię Św.
 
O jak święte i błogosławione są ręce kapłana 
O jak błogosławione są ręce kapłańskie. Czerpiemy z depozytu Świętych  Kościoła , aby umocnić  Sakrament Kapłaństwa.

PIĘCIORAKA WŁADZA KAPŁANÓW

Pan Jezus rzekł do św. Brygidy: Posłuchaj jaką władzę dałem kapłanom przed Aniołami i ludźmi.         
1.  Po pierwsze władzę rozwiązywania i związywania na ziemi i w Niebie;       
2.  Po drugie, dałem im władzę, że z największego mego wroga
uczynić Mi mogą przyjaciela, że ze szatana mogą uczynić anioła;
3.   Po trzecie, dałem im władzę ogłaszania słów Moich;                             
4.   Po czwarte, dałem im władzę pobłogosławienia i uświęcenia
mego Ciała, czego pomiędzy Aniołami nikt uczynić nie może;
5.   Po piąte, dałem im władzę dotykania się palcami mego Ciała,
czego żadnemu innemu stworzeniu czynić nie jest wolno.    

Źródło: modlitewnik „KWIAT NABOŻEŃSTWA" cz. II str. 660; Nauki, Rady i Rozmyślania objawione przez Pana Jezusa i Matkę Bożą św. Gertrudzie,
św. Matyldzie, św. Brygidzie i czcigodnej Marii od Jezusa z Agredy. Poznań 1910.
 
 
     Modlitwa św. Teresy od Dzieciątka Jezus za kapłanów ukazujaca ofiarny charakter kaplana :
 
   O Jezu, Wieczny Najwyższy Kapłanie, miej swoich kapłanów w opiece Twego Najświętszego Serca,
gdzie nikt im nie może zaszkodzić. Zachowaj nieskalane ich namaszczone dłonie, które codziennie
dotykają Twojego Świętego Ciała. Zachowaj w czystości ich wargi, które są czerwone od Twojej
Najdroższej Krwi. Zachowaj w czystości i wolności od spraw ziemskich ich serca, naznaczone
wzniosłym piętnem Twojego pełnego chwały kapłaństwa. Pozwól im wzrastać w miłości i wierności
Tobie i strzeż ich przed zakażeniem świata.
Daj im siłę przemiany chleba i wina, a także siłę przemiany serc.
Pobłogosław ich pracę bogactwem owoców i użycz im następnie korony wiecznego żywota. Amen.

Ostatnie Orędzie z miejsca objawień Matki Bożej w Medziugorje, 2. październik 2014r. - Orędzie dla Mirjany :

Mirjana during an apparitionDrogie dzieci, Z macierzyńską miłością proszę was, abyście się wzajemnie miłowali. Niech w waszych sercach, ponad wszystko co ziemskie, na pierwszym miejscu trwa miłość do Ojca Niebieskiego i bliźniego swego, czego od samego początku pragnął mój Syn. Drogie moje dzieci, czyż nie rozpoznajecie znaków czasu? Czyż nie rozpoznajecie, że wszystko co się wokół was dzieje, wszystko co się wydarza, jest wynikiem braku miłości ?!! Pojmijcie, że ratunek jest w prawdziwych wartościach. Przyjmijcie moc Ojca Niebieskiego. Miłujcie Go i szanujcie. Kroczcie śladami mojego Syna. Wy, drogie dzieci, moi drodzy apostołowie, wy zawsze wciąż od nowa gromadzicie się wokół mnie, gdyż jesteście spragnieni. Pragniecie pokoju, miłości i szczęścia. Napijcie się z moich dłoni. Moje ręce dają wam mojego Syna, który jest źródłem wody żywej. On ożywi waszą wiarę i oczyści wasze serca, bowiem mój Syn kocha czyste serca, a czyste serca kochają mojego Syna. Takich serc od was żądam. Moje dzieci, mój Syn powiedział, że jestem Matką całego świata. Was, którzy mnie za taką uznajecie, proszę, abyście swoim życiem, modlitwą i ofiarą pomogli mi, aby wszystkie moje dzieci uznały mnie za Matkę, bym mogła poprowadzić je do źródła wody żywej. Dziękuję wam! Drogie dzieci, kiedy wasi pasterze swoimi błogosławionymi rękami udzielają wam Ciała mojego Syna, zawsze dziękujcie mojemu Synowi za ofiarę i za pasterzy, których On wciąż od nowa wam daje.
 
KAŻDY KTO PRZYJMUJE KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ - CZYLI CIAŁO I KREW ŻYWEGO BOGA  NA RĘKĘ MA KREW ŻYWEGO BOGA NA RĘKACH !!!
 
***
 LITURGIA OD ZAKRYSTII :
 

 
   Słowo kapłana katolickiego : ks.Romana Kneblewskiego - prałata parafii
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy :
 
                                        
 
 
                            Co się dzieje w świątyni Pańskiej jak upadają cząstki Ciała Żywego Boga
                                                         na ziemię , pięknie ukazuje ten film :
 
 
                                     
 
 
Kiedy przyjmujemy Komunię Św. bez pateny tak samo cząstki Żywego Boga spadają na ziemię:
 
Patena Komunijna
Co prorocy mówią o Komunii Św. na rękę
 
Wskazówki Pana Jezusa i  Matki Bożej   
 
Szafarz nadzwyczajny