PROROCY
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting                                                                      Zawalanie się świątyń Bożych

                                Osunęła się ziemia, zawaliły się podłogi w kościele w  Neapolu
                                                                                                     (wrzesień 2009r.).  
 
                                                                                                                                     
                                Fot. Kościół San Carlo alle Mortelle w Neapolu po katastrofie.
 

                           Trzęsienie ziemi zniszczyło bazylikę Świętego Benedykta w Nursji                                                                                                                  (październik 2016) . 

 
 
                                Fot. Bazylika Świętego Benedykta w Nursji po katastrofie.
 
 
                                                       To jest znak że coś jest nie tak