PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


                                                SIEDEM TRĄB
 
  Z uwagi na nasilające się zdarzenia łamania Prawa Bożego a co za tym idzie kanonicznego w świątyniach Pańskich Kościoła Katolickiego zamieszczamy przestrogi i wskazówki Boga Wszechmogącego jak mamy Go czcić . I co nam grozi jak nie dostosujemy się do Prawa Bożego.
 
 Siostra Zofia Grochowska - założycielka Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s. Zofia Grochowska
 

 
                                                            JAK WSPÓŁCZESNA MŁODZIEŻ CZCI BOGA
 

- Co mówi na to Pan Bóg :

Dnia 23.03.1989 r.

Siostra Zofia pyta Pana Jezusa : O, mój Jezu, co mam czynić i jak postępować z tą młodzieżą? Czy moje miejsce jest wśród niej?

Córko Moja. To pytanie nie jest na czasie. To pytanie powinnaś zadać Mi wcześniej, nim poszłaś do niej (młodzieży) .  
Ona popełnia wiele błędów i o tym powinnaś z nią mówić.

    Gdy schodzą się na modlitwę, muszą być poważni i skupieni oraz zachowywać się tak, jak Ja, bym był z nimi. O wiele więcej doznaliby łask będąc skupionymi i nierozproszonymi. Radość swoją powinni okazywać Bogu sercem oraz modlitwą błagalną i dziękczynną.

          

<<< Czy w ten sposób wzrośnie wiara ?

    

  Dnia 09.09.1990 r.

Córko Moja. Czasu tak mało, życie ucieka, a tak mało nawrócenia. Dziecko Moje - czy wiesz, że Ja wiem, jaka w tobie wiara. Bądź gorący lub zimny, bo gdy jesteś ni gorący ni zimny, a mówisz, że jesteś wyznawcą Jezusa Chrystusa, oszukujesz własną duszę i prowadzisz ją do potępienia. Dzieci Moje - bądźcie czujne na ostatnie czasy, żyjcie w łasce Bożej, módlcie się, składajcie ofiary waszemu Bogu w Trójcy Jedynemu. Po­trzebuję waszych ofiar za innych.

Bądźcie dobrzy dla bliźniego, bo gdy miłujecie bliźniego, miłujecie i Mnie. Miłość do brata lub siostry obumarła i dlatego nie ma zgody w rodzinie, kraju i świecie. Brak modlitwy i wiary w Jezusa Chrystusa, w jego bezgraniczną Miłość spowodowało, że zapanowała pycha, brak miłości, i zachłanność - to wyniszczenie w człowieku wprowadził szatan.

Bardzo dużo młodzieży odeszło od Boga i wiary w Niebo - to wina rodziców. Sami chodzą w ciemności i swoje dzieci prowadzą na za­tracenie. Młodzież będzie umierać przedwcześnie, będę ich zabierał, aby w ten sposób ratować ich od potępienia. W tych czasach będą was wołać, głosem boleści Ojca waszego, o nawrócenie do Boga. Proście, dzieci Moje, o Miłosierdzie Boże dla siebie i dla bliźnich.

 
<<< Czy to nie przypomina jakiegoś transu , na jakie siły się   
         otwierają ci młodzi ludzie ?

 

Wniosek : Pobożna i pokorna modlitwa na kolanach  może okazać się dla tych młodych ludzi zbyt nudna. W ten sposób wychowani przez laicką naukę nie przyjmą sensu i nauki płynącej z Krzyża. Będą szukali coraz to nowych wrażeń . Trzeba stanowczo zabronić takich praktyk czczenia Boga, ponieważ obraża to Jego Osobę pokazując Jego fałszywy obraz.

Z życia wzięte: Spotkaliśmy raz taką młodą osobę na peronie , była z koleżanką i nieładnie , wulgarnie się wyrażała, poczuliśmy się ją upomnieć i powiedzieliśmy jej że Pan Jezus za takie grzechy cierpiał na krzyżu, ona nam odpowiedziała że to Jego sprawa i że Pan Jezus był masochistą ze dał wyniszczyć tak swoje Ciało. Zrozumieliśmy po tej wypowiedzi jak daleko zaszedł dzisiejszy Kościół pozwalając na luz .

Są to opłakane owoce modernizmu. Szatan może wtedy bez przeszkód zniewalać dusze, ponieważ nie może być wypraszana Łaska Boża kiedy jest znieważany nasz Obrońca. Gdyby było inaczej ta biedna osoba którą spotkaliśmy nie powiedziała by tak haniebnych i obrażających Pana Jezusa słów, ponieważ nie miała by do tego siły którą jej dał zły duch.
 
 
→                                                      BÓG WSZECHMOGĄCY DO DUCHOWIEŃSTWA
 

- A co na to Mówi Pan Bóg :

 Dnia 27.12.1993 r.

    Córko Moja, ten przekaz jest przeznaczony dla duchowieństwa. W tych ostatnich czasach niech kapłani i biskupi głoszą przyjście Pana i niech grzesznicy opamiętają się, bo przyjście Pana jest bliskie.

Nawracajcie się, bo czasu jest mało. Gdy ziemia wyda wielkie wstrząsy, odczujecie lęk i przerażenie. To jest  czas człowiecze, abyś zaczął żyć dla Boga i wypełniał Moich dziesięć przykazań. Moi synowie kapłani, tak wiele łask wam przydzieliłem, dając wam do ręki Moje Przenajświętsze Ciało, abyście Nim karmili Moje dzieci, które potrzebują tego pokarmu, aby mogły siebie i innych zbawić.

Pragnę was synowie, kapłani, ostrzec. Bądźcie świętymi, jak Ja jestem Świętym. Każdy kapłan wie, jak ma służyć Bogu, Kościołowi i ludziom, którzy go otaczają. Jako dobrzy pasterze otoczcie ich opieką, bo zły pasterz rozprasza Moje owieczki, a Ja Jezus wykupiłem ich własną Krwią. Nie rozpraszajcie ich, a ogarniajcie swoją miłością, radą, aby ci mali rozpoznali, że jesteście Moimi pasterzami. Dobry pasterz ma wielką moc i wiele światła. Każda dusza rozpoznaje płynące światło, umacnia się i wychodzi ze świątyni umocniona światłem Bożym.

Nadchodzą takie czasy, że będziecie chcieli mieć wielu ludzi w kościołach, ale tak jak w innych krajach, ich nie będzie. Nie wprowadzajcie zwyczajów z zachodu, bądźcie cichymi, pokornymi sługami ludu Bożego. Po to was powołałem, abyście mi służyli i przez wasze życie kapłańskie rozpoznawali, że Ja, Jezus, jestem w was i przez wasze serce ogarniam każdą osobę, która się zbliża do dobrego i świętego kapłana.

To wszystko znacie, tylko wam kapłani przypominam, gdy przyjdę, żebyście nie byli zawstydzeni. To Pan wasz mówi przez tę córkę, którą wybrałem i powierzyłem jej to dzieło Miłosierdzia Bożego. Każde wezwanie i upomnienie jest Miłosierdziem Bożym.

 
dalej:
 
O fałszywych prorokach :
 
Dnia 15.11.1994 r.
 
    Mówi Pan Jezus do siostry Zofii : Córko Moja. To co czynisz jest potrzebne światu.                              Jest to dzieło Boże, a ty jesteś tylko narzędziem. Jeszcze wielu ludzi nie pojmuje i odrzuca te orędzia. Pamiętajcie, Moje zagubione dzieci, że to dla was posyłam te dzieci aby was zbawić i wyprowadzić z drogi nieprawości. Ona podjęła wielką ofiarę za nawrócenie grzeszników, nawet nie zna swojej drogi, którą ma iść, ale ufa Mojemu Miłosierdziu i złożyła ofiarę z siebie. Ja ją przyjąłem i pobłogosławiłem. Czemu ją człowiecze atakujesz, co czyni ci złego. Że pragnie ci pomóc? Nie czyń się wszechwiedzącym, ale bądź pokorny i słuchaj słów Bożych. Czy zabrakło ci odwagi poznać prawdę w tym dziele zbawienia. Rozważ w spokoju, a Ja, Jezus Chrystus dam ci prawdę poznać.
   A teraz zwracam się do całej ludzkości - o opamiętanie się bo, nadchodzi czas na rozpoznanie fałszywych proroków i zwodzicieli. Ci co czynią zamęt będą ujawnieni, a chłosta będzie dla nich wielka.  Dzieci Moje, wzywam was Ja, Bóg w Trójcy Jedyny, jestem nie podzielony. Wiara wasza musi dać świadectwo. Bądźcie silni Bogiem i pozwólcie ogarnąć się Mojej miłości a Moja miłość was umocni i lęk w waszych sercach przestanie istnieć, bo lęk jest przeszkodą abym przez wasze serca mógł działać dla zbawienia wielu dusz zagubionych.
   Moi mali pracownicy winnicy Pana, tak wielki trud was czeka ale większa radość będzie, gdy przyjdę w swojej chwale a ziemia wyda wielki wstrząs. Wy dzieci, którzy wytrwacie nie lękajcie się. Wasze oczy niech będą zwrócone ku niebu i ujrzycie swego Boga taki jaki jest. Utrudzeni spoczniecie w Mym Królestwie, które jest przygotowane dla tych którzy wypełniali przykazania Boże, trudzili się dla Chwały Bożej, a królestwa nie będzie końca. Przyodzieję was w białe szaty, będzie jeden pasterz, jedna owczarnia. Wy, drogie dzieci, będziecie Moimi owieczkami i będę wśród was, a wszystko się dokona, co jest przepowiedziane przez proroków. Błogosławieństwo Miłosierdzia Bożego niech spocznie na całym świecie, a przez Niepokalane Serce Mojej i waszej Matki dokona się przemiana serc.  

- powyższe orędzia pochodzą z książki „ U źródeł Bożego Miłosierdzia” Tom I , autorki Zofii Grochowskiej  - założycielki Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego   >>>

 
 
 
 
__________________________________________________________________________________
 
 
                                   JEZU CICHY I POKORNEGO SERCA UCZYŃ SERCA NASZE WG. SERCA TWEGO

                                                                         Wiersz oddający Bogu cześć :

                                                                                     „ Boża cisza”

                                                                          Jezus  cicho w Hostii Sam,

                                                                           Jezus milcząc Mówi nam,

                                                                        Cicho ciało spocznie w grobie,

                                                                            Cicho da Bóg Niebo tobie.   

Wniosek : Potrzeba nam wyciszenia i spokoju w kontakcie z Bogiem, tym bardziej w Jego Świątyniach czyli Domach Bożych.

   Kościół jest to sanatorium w którym się leczą dusze ludzkie – Synowie Boga wiecznie Żywego który ukryty w Tabernakulum w każdej świątyni katolickiej czeka jako Boski lekarz aby nas uleczyć.  Tu trzeba najwyższego skupienia na modlitwie błagalnej i dziękczynnej. My chrześcijanie wchodzimy do świątyni aby wypraszać łaskę u Boga i ratować inne dusze od potępienia. Wiele możemy pomóc naszą modlitwą duszom czyśćcowym które za Bożym pozwoleniem mogą uczestniczyć w każdej Mszy Św., oraz nierzadko przepraszają za swoje grzechy Boga w Przenajświętszym Sakramencie. A więc w każdej świątyni jest swego rodzaju życie mistyczne które zakrywane jest przez modernizm.

Żeby przywrócić ład i Boży porządek w świątyniach i w całym życiu chrześcijańskim trzeba nam powrócić do Świętej Tradycji Kościoła w czasach której wierni wiedzieli jak w Duchu i Prawdzie czcić Boga  w Jego świątyniach.
 
To miał na myśli Pan Jezus spotykając na swojej drodze samarytankę
 
 
 
PS. Często się mówi że Król Dawid tańczył przed Arką Pańską i grał na cytrze i na harfie. To prawda lecz wtedy Bóg nie złożył jeszcze z siebie Ofiary. Teraz w czasach Nowego Przymierza mamy Ofiarę Najwyższego Boga którą należy uczcić  poważnie na kolanach w Duchu i Prawdzie.
 
 
     GRAJCIE DALEJ NA HARFIE I CYTRZE A BÓG WAM ZAGRA NA
SIEDMIU TRĄBACH !!!
 
 
 
Słowo kapłana  :
 
 
 
 
pdf do wydruku
<<< SIEDEM TRĄB


cdn.