PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


                        Bóg Ojciec Wszechmogący 
                                    mówi do
                              całej ludzkości
 
 
                                 
 
 
O świętowaniu Niedzieli.
 
Bóg mówi przez "Centurię" Zofię Nosko - swoją umiłowaną córkę:
 
Centuria - "Orędzia Zbawienia" Tom II :
[24]. 15.11.1983 . Jam Pan nad wszelkim stworzeniem, Który panuje nad Moim ludem na ziemi. Nikt z was nie może służyć dwum Bogom, bożkowi złota, bożkowi ateizmu, komuny, bożkowi zła i prawdziwemu Bogu, Który jest wieczną miłością. Musicie się zdeklarować i wybrać Boga, który jest światłem i życiem wiecznym. Zapamiętajcie, tam, gdzie króluje bożek złota, zła, komuny, tam jest ucisk, niewola i żądza krwi, krwawa rozpusta. Bożek złota, zła, komuny, wiedzie dusze i ciała ludzkie na wieczne zatracenie.
Pamiętajcie, że jedni uciskają, jedzą i piją aż do przejedzenia się i przepicia się, a inni są uciskani przez bożka złota, zła i komuny, głodują i umierają w nędzy, w więzieniach. l w tych układach każdy ma swój stół. Ugniatani przez bożka zła i złota, mają swój stół nędzy a niekiedy odpadki na śmietniku, a posiadający pławią się we wszystkich dobrach ziemi. Żaden ustrój na ziemi nie ma i nie może mieć pionu równowagi w dzieleniu dóbr ziemi, jeśli bierze za pion miarę stworzoną tylko przez człowieka, złoto, komunizm.Jedyną miarą, pionem i prawdą, są czyny poparte prawami Bożymi, wynikającymi z Bożej prawdy.
  Święty Bóg każe sześć dni pracować, a siódmy dzień daje na  odpoczynek, na odnowę zdrowia, siły. W tym siódmym dniu pragnie Bóg Ojciec związać istotę ludzką ze swoją Ojcowską Miłością, ze źródłem siły wiecznej, ożywiającej. Daje człowiekowi poznać nadmiar troski i Miłości Ojcowskiej do człowieka. Siódmy dzień musi być zachowany dla Boga Ojca. On musi stworzyć równowagę między potęgą Boga, a słabością człowieka i dać zdrowie i siłę człowiekowi, moc na następne sześć dni.
  Bożek złota, zła i komuny, nie troszczy się o poprawę zdrowia psychicznego ani fizycznego człowieka. On wyciska ostatnie soki życia z istoty ludzkiej. Zaprzęga ludzi do pracy ciężkiej marnując i rujnując zdrowie i życie dziecka Bożego.
Sześć dni, szepce diabeł, to mało pracy, pracuj siedem dni. Masz już milion, staraj się pośpiesznie zdobyć drugi, po to, by ci do grobu włożono lub nieroztropne dzieci twoje roztrwoniły po twojej śmierci.
Wszelkie prawa i wszelkie hasła, jakie by one nie były, utylitarne, stworzone w oparciu o bożka zła, złota i komuny, hasła egalitarne, jeśli nie mają praw Bożych za ster i motor i nie działają zgodnie z prawami Bożymi są przekleństwem, utopią dla istoty ludzkiej. Tylko żywe Prawo Boże, tylko Bóg jest źródłem wszelkiej mocy, prawdy dosko­nałej, zdrowia i miłości, które człowieka czynią synami Bożymi i dają życie wieczne. Amen.
 
 
Uwagi maluczkich :
 
3 Przykazanie : "Pamiętaj abyś Dzień Święty święcił".
 
Teraz już lepiej zrozumieć można wszelkie kataklizmy i klęski , Bóg upomina się o swoją cześć i przestrzeganie przez człowieka Prawa Bożego które On Sam ustanowił dla dobra nas wszystkich.