PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


Zofia Nosko - „Centuria”:
( ur.8 XII 1920 r. – zm. 5 XII 1996 r.)

Wielka mistyczka i prorokini przełomu dziejów Kościoła, Polski i świata

Na Krzyż zawierzyła Kościół i Polskę

Niewielu zdawało sobie sprawę, że pożegnaliśmy w zmarłej w 1996 r.. w Szczecinie Zofii Nosko jedną z największych mistyczek, jakie znał w swojej historii Kościół Święty. To właśnie Ona, z zawodu lekarz chorób płucnych, napisała „Orędzia Zbawienia” i znana była niektórym czytelnikom pod pseudonimem „Centurii ”.

Zofia Nosko skrzętnie ukrywała tajemnice swojej duchowości przed rodziną i współmieszkańcami. Codziennie uczęszczała do kościoła, na Mszę Świętą, przyjmując Ciało Chrystusa.

 Mieszkała od 1945 r. w Szczecinie, przy ul. Bolesława Śmiałego 34/17, należąc do parafii pw. św. Andrzeja Boboli. Do swojego mieszkania przyjęła 4-osobową rodzinę, zadawalając się skromnym kątem na parterze. Wszystkie swoje rzeczy, meble, urządzenia, które zajmowały jej dwa pokoje i kuchnie oddała do Domu Brata Alberta w Policach. Żywiła się przeważnie chlebem i wodą, jarzynami i owocami... Mięsa w ogóle nie jadła. Modliła się za dusze czyśćcowe, które licznie przychodziły do Niej , prosząc o ratunek. Ostatnie dziesięć lat życia, tj. od 1986 r. przeżywała nieliczne, wyczerpujące napaści szatańskie. W notatkach „Centurii” znajdujemy opisy niezwykłych, koszmarnych cierpień, zadawanych Jej przez szatanów: „Bili mnie hakami, rwali moje ciało, wbijali nóż w serce, wiercili, pot spływał mi z całego ciała, wyrywali mi włosy z głowy, przypalali moje ciało, a smród był nie do zniesienia, wyginali mi stopy, wbijali gwoździe w stopy, ręce, w boki (...). Dawali zapachy piękne, potem obrzydliwe, rzucali ciężary do nóg, nie mogłam nóg udźwignąć, padałam z udręczenia ”. Do cierpień fizycznych dołączały się cierpienia moralne. Często słyszała kierowane do niej przez demonów obrzydliwe, inwektywne epitety.

Całe swoje życie, bezmiar doznanych cierpień ofiarowała Bogu, któremu w modlitwie wyznawała: „Tylko Twoją, Jezu, chcę być”. U stóp Krzyża, stojącego u niej w domu, złożyła siebie w ofierze Bogu. Ten Krzyż 26 listopada 1996 r. o godz. 21 samoczynnie rozdzielił się na dwie części, symbolicznie uprzedzając dopełnienie się ogromnej ofiary „Centurii ”.

Sięgający wyżyn życia mistycznego, doznają udręk niemożliwych do udźwignięcia przez „zwykłych śmiertelników ”.

Jesteśmy winni ogromnej wdzięczności takim duszom ofiarnym, które, (często nie rozumiane i wykpiwane przez otoczenie), za nas i w naszym imieniu złożyły daninę potwornych cierpień. Taką duszą była „Centuria ”.

Pozostawiła nam pierwszorzędnej wartości dzieło mistyki światowej:Orędzia Zbawienia”,w których spisała słowa Trójcy Przenajświętszej, Matki Bożej, Aniołów i świętych, skierowanych do całego Kościoła, Narodu Polskiego i świata. Możemy znaleźć w nich odpowiedź na podstawowe pytania dręczące mieszkańców ziemi końca czasów.

A ja proszę Boga o wielką Polskę - pisała z troską nasza prorokini - o pokój na świecie, o zwycięstwo Kościoła Rzymskokatolickiego, proszę o Papieża, aby przywódcy polityczni byli mądrzy i nie splatali się z ateizmem, (...) aby pod płaszczykiem kultury nie rozsiewali brudu. Każdy wie, jak dziecko powstaje - nie trzeba ohydnego przekazywania pornografii i seksu. Bóg jest wieczny, jest jasnością, a czystość Jego jest niepomierna (...). Niech dziewczyny nie chodzą nagie, niech zachowują czystość i panieństwo w stanie niepokalanym. Bóg przyjdzie w swoim Majestacie w Trójcy Przenajświętszej, uzdrowi świat i wszechświat. Prostujcie drogi Pana - to mówi Duch - stale, stale, prawdziwie! Ja muszę nadal cierpieć...”

Moralny nakaz powołania specjalnej komisji biskupiej, zabezpieczenie śladów życia naszej wielkiej mistyczki czeka na realizację. Obyśmy i tym razem nie zlekceważyli proroka we własnym kraju!

Orędzia Zbawienia” przekazane przez Niebo „Centurii” przedstawiając w pełnej prawdzie bolesny stan Kościoła i ludzkości u schyłku ery - wskazują wszystkim drogę do ratowania innych dusz i swojej duszy. Zawarte w nich proroctwa, nie pozbawione surowych upomnień, zawierają równocześnie wiele słów pokrzepienia dla tych wszystkich, którzy swoją ofiarą i modlitwą i za­angażowaniem pragną przyczynić się do zwycięstwa Królestwa Jezusa Chrystusa i Maryi w nowych czasach w naszej Ojczyźnie i na świecie.

 

         (Życiorys z książki ks. Ryszarda Uklei SDB „ Tryumf Kościoła według wizji Św. Jana Bosko” wydawnictwo „ MARIA VINCIT ” 2000 r.).
 
LEKTOR
 
                     Ważne orędzia Centurii dla Polski , Wszystkich Narodów i całego Kościoła Św. zamieszczamy w dokumentach :
 
   O Polsce
Przestroga dla Narodów
   Anioł Stróż Polski