PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


 

Co na temat ołtarzy mówi Duchowieństwo :

Bp D`Arcy: tabernakulum w centralnym miejscu kościoła

2009-07-23

Tabernakulum powinno być eksponowane w centralnym i widocznym miejscu kościoła – podkreśla bp John D’Arcy z diecezji Fort Wayne-South Bend, w stanie Indiana. Hierarcha zatwierdził nowy dokument diecezjalnej komisji liturgicznej, dotyczący umiejscowienia tabernakulów w świątyniach.
Biskup podkreśla, że Najświętszy Sakrament zawsze powinien znajdować się w centrum wiary i życia religijnego wiernych.

„W ostatnich latach kwestia umiejscowienia tabernakulum w kościołach stała się źródłem sporu. Tak nie powinno być. Eucharystia, bez względu czy mówimy o jej celebracji czy miejscu jej przechowywania, powinna zawsze oznaczać jedność i komunię, nigdy podział” – napisał w specjalnym liście ordynariusz, podkreślając, że centralne miejsce tabernakulum w kościele powinno odzwierciedlać wiarę w prawdziwą obecność Chrystusa.

Nowe przepisy, dotyczące umiejscowienia tabernakulów w kościołach diecezjalnych, wchodzą w życie 4 sierpnia.
W amerykańskich kościołach katolickich tabernakula z Przenajświętszym Sakramentem są często niewidoczne i ukryte w zakamarkach świątyń. źródło : PiotrSkarga.pl / KAI

                                                                                        ***
 
                                                         JAK POWINIEN WYGLĄDAĆ OŁTARZ
 
 
                                       
 
 
 
 

Ks. Tomasz A. Dawidowski
3. WYPOSAŻENIE I ZORIENTOWANIE OŁTARZA

 

Gorliwość o dom Twój mnie pożera (Ps 68,10)

Piękne jest dzieło stworzenia, świat z całym bogactwem przyrody, a wśród niego arcydziełem jest człowiek obdarzony duszą nieśmiertelną. Duchowym natomiast centrum świata, tajemniczym źródłem jego istnienia, utrzymywania go przy życiu, mimo tylu jego występków, jest ołtarz, na którym spełnia się boski cud eucharystycznej Ofiary. Każdy ołtarz jest budowany dla ofiary i tylko dla ofiary. Ołtarze to najważniejsze pomniki poprzez tysiąclecia, a naród który je stawia, wydaje wielu kapłanów na wieki i dzięki temu nie zginie.

Ołtarz główny, mieszczący się w prezbiterium zajmuje w świątyni miejsce centralne, podobnie Msza św. wiedzie prym w życiu liturgicznym Kościoła. Ołtarz jest symbolem Chrystusa, toteż Kościół otacza go szczególnym szacunkiem. Jest poświęcony i nie wolno używać go w innym celu jak do liturgii, a konkretnie dla świętej Ofiary. Kapłani oddają mu pokłon bądź przyklękają, gdy znajduje się na nim Przenajświętszy Sakrament, albo całują go wiele razy przy odprawianiu Mszy oraz okadzają podczas liturgii uroczystej.

Prawidłowo zbudowana świątynia posiada ołtarz skierowany na wschód. To wyraz starożytnej tradycji, w ten sposób pierwsze kościoły chrześcijańskie bardzo szybko odróżniły się od synagog. Chrześcijanie od początku zwracali się na modlitwie ku wschodowi. W wschodzącym słońcu postrzegano symbol Chrystusa zmartwychwstałego (Łk 1,78 ), który wniebowstąpił w stronę orientu (stąd słowo „orientacja”) i stamtąd przybędzie powtórnie na ziemię (Mt 24,27; Dz 1,11). Tak zatem konstruowano kościoły, aby stojący przy ołtarzu na czele ludu kapłan-pośrednik oraz wierni mogli się wspólnie zwrócić na modlitwie w jednym kierunku - wschodnim. Tak zjednoczona i zorientowana wspólnota eucharystyczna, przeżywająca w liturgii zapowiedź powrotu Chrystusa zwraca się w stronę Pana, niejako wychodząc Mu na spotkanie, oczekując Jego przyjścia w chwale.

Wyróżniamy elementy istotne ołtarza: płytę ołtarzową (mensa), grób (sepulcrum), oraz tworzące z nim całość: Krzyż (crucifixum), Tabernaculum i świece (candelae).

Mensa zwana potocznie ołtarzem, stanowi część najistotniejszą, na niej bowiem składana jest Przenajświętsza Ofiara. Najlepszym budulcem jest kamień. Pokryta trzema poświęconymi obrusami lnianymi, przypominającymi białe prześcieradła, którymi było owinięte Ciało Zbawiciela w grobie. Praktyczne znaczenie to ochrona Najświętszego Sakramentu, aby Krew w wypadku rozlania się nie przesiąkła aż do płyty ołtarzowej.

Sepulcrum to czworokątne zagłębienie, znajdujące się na środku mensy, w które biskup podczas uroczystej konsekracji ołtarza wkłada i zamurowuje relikwie świętych męczenników, zamknięte w metalowej puszce. Z kolei w ołtarzach tzw. nie murowanych, czyli drewnianych, umieszcza się pośrodku płyty przenośny kamień ołtarzowy z marmuru lub alabastru - tzw. portatyl. Kamień ów zawiera święte relikwie opieczętowane przez biskupa i szczelnie zamurowane kamienną płytką. Relikwie złożone w ołtarzu muszą pochodzić z kości przynajmniej dwóch świętych, w tym co najmniej jedna z ciała męczennika. Zasadniczo tylko na takim ołtarzu, w którym mieszczą się relikwie wolno odprawiać Mszę św.

Krucyfiks to krzyż z wizerunkiem ukrzyżowanego Zbawiciela, stojący pośrodku ołtarza lub na tabernakulum, przypominający krwawą Ofiarę Krzyżową, która dokonuje się teraz w sposób bezkrwawy.

Tabernakulum stanowi pewną analogię do Arki Przymierza ze świątyni jerozolimskiej. Nazwa (tabernaculum = namiot) nawiązuje do namiotu, w którym Izraelici na pustyni przechowywali Arkę. Jest to bogato na zewnątrz zdobiona szafka, służąca do przechowywania konsekrowanych Hostii. Wraz z ołtarzem głównym tworzy punkt centralny całego kościoła, ku którym zwracają się wszelkie elementy architektury począwszy od przedsionka, dzięki czemu skupia się na ołtarzu, względnie na tabernakulum, cała uwaga .

Tabernakulum to miejsce realnej obecności żywego Chrystusa pod postacią chleba, tron samego Boga. Tu znajduje się Najświętszy Sakrament, który należy adorować. Tabernakulum pozostaje zasadniczo nie oddzielne od ołtarza, ponieważ byłoby to „rozdzielenie dwóch rzeczy, które powinny być ze sobą złączone, tak ze względu na swe pochodzenie, jak i istotę” . Przed Przenajświętszym Sakramentem powinna świecić się dzień i noc lampka napełniona oliwą lub woskiem, która symbolizuje nieustanną adorację Oblubienicy Chrystusowej.

Świece, najlepiej woskowe. Najczęściej smukłe, majestatycznie wznoszące się ku górze, zasadzone nie rzadko na wysokich i kunsztownie zdobionych świecznikach (lichtarzach). Mimo wielu świateł elektrycznych w kościele, zapalone świece są niezbędne z powodu ich symbolicznego znaczenia. Oznaczają przede wszystkim Chrystusa jako światłość dla świata, która oświeca każdego człowieka nauką Bożą i łaską. Przypominają również gorliwość pierwszych chrześcijan, którzy zbierali się nocą w katakumbach na Msze.

Płomień trawi ustawicznie ciało świecy, spala się jej wosk, ofiarowuje na chwałę Bożą. Świece płoną właśnie na ołtarzu - tj. tam, gdzie co dzień spala się dla nas ofiarna miłość Syna Bożego. Świec jest sześć, trzy po lewej i trzy po prawej stronie. W pośrodku stoi krucyfiks. Można w tym zauważyć analogię do starotestamentowej menory.

Ponadto na ołtarzu znajduje się pulpit pod mszał oraz trzy tablice z modlitwami używanymi w czasie Mszy. Wyrazem naszej miłości do składającego się za nas w ofierze Pana, jest przyozdabianie ołtarza pięknymi kwiatami. Do ozdoby ołtarza należeć mogą relikwiarze, które stawia się w dni uroczyste między lichtarzami, oraz obrazy czy rzeźby. Oto ile nasuwa się głębokich myśli, zanim jeszcze rozpocznie się liturgia święta. Cóż dopiero, gdy będziemy rozpatrywać po kolei każdą modlitwę i ceremonię mszalną.

ŹRÓDŁO:http://sanctus.pl/index.php?grupa=128&podgrupa=143

 
 
 
                                                                                              
 Ps.  Warto podkreślić że papież Benedykt XVI celebrował Mszę Św. wg Świętej Tradycji stawiając Krzyż na środku ołtarza(zdj. z lewej).

Nad krzyżem zawsze paliła się siódma świeca, oprócz tych sześciu na ołtarzu, ma to wielkie znaczenie dla podkreślenia Bożej Ofiary.

W ten sposób ołtarz staje się bardziej uporządkowany i wskazuje na ofiarę Chrystusa która się na nim dokonuje.

                   
 
                        proszę zobaczyć film >>>
 
 
 
 
 
 
 
<<<    Król Eucharystyczny w Tabernakulum w głównym ołtarzu
 
               A jak wyglądają Tabernakula i ołtarze w naszych 
               parafiach?
               Czy podkreślają obecność Króla Jezusa Chrystusa ?
               Módlmy się o to , oddamy przez to Bogu wielką chwałę
               i wypełnimy Jego wolę.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 <<<  Ołtarz Matki Bożej Królowej Polski na Jasnej Górze – 
          tutaj wszystko jest na swoim miejscu :
          Tabernakulum –  mieszkanie Boga na ziemi  w centrum  
          ołtarza i Krzyż z  Ukrzyżowanym nad nim -  co oznacza 
          Ofiarę obecną w tym  Tabernakulum.,
          balaski - czyli stoły Pańskie przed prezbiterium
           – aby wszyscy wierni mogli przyjąć godnie na kolanach  
          Komunię Św. oraz aby oddzielić Miejsce  święte od   
          Miejsca Najświętszego   w którym znajduje się
          Przenajświętszy Sakrament. 
 
          
 

         
 

Z życia wzięte : Było to w uroczystość zakończenia peregrynacji Obrazu Miłosierdzia Bożego w Archidiecezji Gdańskiej dnia 18. 11. 2006 r.. Uroczystość ta była w Katedrze Oliwskiej w której Przenajświętszy Sakrament znajduje się w bocznym ołtarzu ! Po skończonej Mszy św. siostry zakonne zaproszone na tą uroczystość klękały na posadzce dziękując za otrzymaną łaskę Panu Bogu , wtedy zwróciliśmy uwagę jednej z zakonnic dlaczego tutaj klęka, przecież tu nie ma Pana Jezusa w głównym Ołtarzu, jest w bocznym, odpowiedziała: „ przepraszam jestem przyjezdna nie wiedziałam”.

Do przemyślenia :  Czy wyobrażamy sobie tron Króla po boku Jego pałacu ?
Tron Najwyższego Władcy – Tabernakulum z Krzyżem , powinien być w centrum , czyli po środku w głównym ołtarzu kościoła. Ustawienie powinno być takie, że gdy lud wierny wchodzi do Domu Bożego , ma przed sobą tron Króla - Jezusa Chrystusa ukrytego w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza. Sytuacja w niektórych dzisiejszych świątyniach wygląda następująco : miejsce Króla zajęli Jego podwładni. A Pan Zastępów często znajduje się w bocznym ołtarzu. Czy wzrośnie wiara przy takim postępowaniu i czy Pan Bóg ma nam za to błogosławić?

Ps.Na zachodzie Europy posunięto się jeszcze dalej i usunięto z niektórych świątyń całkowicie Pana Jezusa. Czy chcemy iść za zachodem?

MUSIMY SIĘ WSZYSCY ZASTANOWIĆ : JAK TRAKTUJE SIĘ KRÓLA WSZECHŚWIATA
W KOŚCIOŁACH W NASZEJ OJCZYŹNIE ?

 Kiedyś lud wchodzący do pałacu króla padał na twarz przed jego tronem, oddając mu cześć, uznając jego władzę nad nimi. Nigdy lud nie traktował swojego króla obojętnie, a tym bardziej Króla Królów, który włada Niebem i ziemią – Boga Człowieka Pana naszego Jezusa Chrystusa w Jego świątyniach.

A jak jest dzisiaj ? 
  Nie spodziewajmy się wtedy, że Chrystus Pan będzie królował w naszym kraju przez Intronizację skoro jest tak znieważony. Najpierw Król Eucharystyczny musi być godnie uwielbiony.
   Prawdziwa Intronizacja może być wtedy, kiedy wróci Król Królów na główne ołtarze – tak jak to było przed wiekami, i zróbmy wszystko żeby się tak stało.
  Prośmy w modlitwie naszą Matkę Niebieską – Królową Korony Polskiej i wzywajmy wszystkie Jej tytuły, Św. Józefa Jej przeczystego oblubieńca, Rozalię Celakównę – której Pan Jezus przekazał słowa o Intronizacji , Króla Dawida – który jest posłany przez Boga , aby Pan nasz Jezus Chrystus – przez Intronizację został Królem naszej ojczyzny Polski
i wszystkich narodów, zapraszajmy też do naszych modlitw
wszystkich królów którzy dawali godne świadectwo jak
należy czcić
Fragment obrazu „ Komunia Jagiellonów ”. Obraz ten znajduje się w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski na Jasnej Górze.
 
Królowie przyjmowali Komunię Św. przy balaskach w pozycji klęczącej i do ust. A my?
                                               więcej o tym
Pana Jezusa w Przenajświętszym
Sakramencie Ołtarza i przyjmowali Komunię Św. do ust
w pozycji klęczącej oraz zdejmowali korony z głów przed
Jego Wielkim Majestatem - m inn. Króla Jana Kazimierza
– który złożył Śluby Jasnogórskie, Króla Jana III Sobieskiego, Króla Władysława Jagielłę który w nagrodę za wierność
Bogu rozgromił wojsko krzyżackie pod Grunwaldem ,
Św. Kazimierza Królewicza który był wielkim czcicielem
Matki Bożej, Św. Królowę Jadwigę -„ Lilię Wawelu ”
która bardzo umiłowała Chrystusa Ukrzyżowanego,
Wszystkich Świętych i Błogosławionych, Wszystkie Święte Chóry Anielskie pod przewodnictwem Hetmana Niebieskiego - Św. Michała Archanioła, oraz wszystkie Dusze Czyśćcowe ( konsekrowane i niekonsekrowane)

- to jest nasze wojsko Niebieskie dane nam od Boga abyśmy zwyciężyli, wzywajmy ich do każdej Mszy Św., do Różańca Świętego i do każdej naszej modlitwy , a na pewno zwyciężymy.


A więc ruszajmy do boju ze słowami na ustach Któż jak Bóg !, aby nasz Wielki Wódz– Jezus Chrystus , królował w naszej ojczyźnie Polsce i we wszystkich narodach. Amen.

KIEDY UPORZĄDKUJEMY OŁTARZE MOŻEMY INTRONIZOWAĆ
PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI    
                                                                                                                                                                   więcej
PS.Odmawiajmy też koronkę do Chórów Anielskich ponieważ Aniołowie Boży mają wielkie zadanie w tym planie. W tej koronce poznamy Potęgę naszego Boga. Oto fragment koronki do Chórów Anielskich : "Na cześć Chóru Tronów : O Wy, żywe Trony Boga Wszechmogącego, przyjdźcie i dopomóżcie nam zburzyć trony szatana i przygotować tron dla Chrystusa Króla".
 
  KORONKA DO 9 ŚWIĘTYCH CHÓRÓW ANIELSKICH - którą  można wydrukować i odmawiać    pdf