PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


 
 
ŚWIĘTYCH OBCOWANIE 
 
 
 
 
           POTĘGA ŚWIĘTYCH :
           Zofia Nosko "CENTURIA " - fragment z książki "ORĘDZIA ZBAWIENIA" TOM I :
[151]. 19. XI. 1983. Oczami ducha widziałam wielki tron, cały złoty. Na tronie tym siedział Pan Jezus bardzo duży, potężny. Na głowie miał koronę złotą. W około Pana Jezusa była wielka jasność. Dalej siedzieli na tronach, czy krzesłach, starcy w śnieżnobiałych  szatach z długimi  brodami. Obok tronu Pana Jezusa klęczał na jednym kolanie młody mężczyzna, lat około 23. Miał ciemne włosy, był w długiej sukni ciemnoniebieskiej, przepasany pasem dużym, szerokim. Miał w  dłoni  lewej  książkę  dużą, a w prawej jakby pióro, które biło blaskiem złotym, było bardzo błyszczące. Przed Panem Jezusem Chrystusem też klęczał na kolanach Papież Paweł VI z uniesioną głową do góry. Był w śnieżnobiałej sukni, coś mówił i wszyscy słuchali go bardzo pilnie. Pan Jezus z wielką miłością patrzył na Pawła VI. Ta miłość po prostu przele­wała się z oczu i całej postaci Pana Jezusa. Był nawet, jak gdyby przyciągany światłem Pawła VI i także go oświetlał. Z ogromną miłością i powagą prosił tak o coś Paweł VI. l widziałam, jak klęczący na jednym kolanie mężczyzna skrzętnie notował, pisał. Dalej, poza Pawłem VI była rzesza nieprzebrana Świętych, których znam i których nie znam. Widziałam Jana XXIII-go w białej sukni. Ojca  Pio, Małą Tereskę, Maksymiliana Kolbe, wielu Murzynów, Chińczyków, dużo młodzików w sza­tach białych. Widziałam św. Zofię z trzema córkami, każda trzymała palmę. W dalszych szeregach Papieża Piusa Xll-go, Jana Pawła l, mnóstwo świętych. Pan Jezus ich błogosławił. Nad głową Pana Jezusa była jasna, bardzo duża kula złocista, która się przetaczała przez całego Pana Jezusa, która wchłaniała Go tak, że stała się jednością i blaskiem, jakiego nigdy nie widzia­łam. Z tą jasną Kulą zlewała się śnieżnobiała Gołębica, krążąca ponad wszystkim. Śnieżnobiała Gołębica obej­mowała śnieżnobiałą Kulę wraz z Chrystusem Panem i wnikała jak gdyby w nią i stawała się jedność wielka ponad jasnością. A postać Pana Jezusa była wielką jasnością, chwilami zlewała się z Kulą i Gołębicą. W tych blaskach i światłach były różne światła jasne, których nie widziałam dotąd. Od tego światła rozsiewały się świateł­ka na cały świat poblaski podobne 'do złotych tęczy, złotoróżowe, złotoniebieskie — to trudne do opisania. To wszystko drgało i rozchodziło się na wszystkie stro­ny. Nie mogłam tego wszystkiego pojąć. Wtedy powie­dział mi głos:
To jest Potęga Świętych. W tym mieści się największy Majestat i Chwała. Każde kolano na ziemi, pod ziemią, we wszechświecie, przed Tą Najświętszą Potęgą zgięte być musi.
 
LEKTOR
 
 
***
 
<<< fot. Zofia Grochowska – założycielka Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Otrzymywała od Pana Jezusa orędzia mówiące co mają ludzie i kapłani czynić w tych czasach w których żyjemy.  Orędzia są zamieszczone w książce siostry Zofii 
„ U źródeł Bożego Miłosierdzia Tom I ”.
Fragment tych orędzi przekazujemy niżej.
 

Orędzie z dnia 6.10.1997 r. :         

Mówi Bóg w Trójcy Świętej Jedyny - Pan nasz Jezus Chrystus :
 
   Módlcie się, Moje dzieci, do Wszystkich Świętych, szczególnie Litanią do Wszystkich Świętych, bo oni czekają, kiedy się będziecie modlić! Wtedy Niebo łączy się z Ziemią i wypraszacie wiele Łask. Pragnę bowiem, abyście prosili o wiele Łask dla tych zagubionych dusz, które być może nie powróciłyby do źródła Mojego Miłosierdzia, ale dzięki wam wielu powróci. Jednak również wielu zginie! Wasze rodziny są rozszarpane, zranione, bo nie wierzą i nie ufają Bogu.Zło ogarnęło prawie wszystkie rodziny w Polskim Narodzie i na świecie! Te rozbite rodziny nie są już rodzinami Bożymi, ale w tej rodzinie jest zawsze jedna dusza ofiarna, która niesie ten krzyż, aby oni też nie utracili Boga w swoim sercu. Wytrwajcie w tym cierpieniu, a Ja obiecuję wam: przyjdę z pomocą w dzień oznaczony przez Boga. Nie sądźcie, że zaraz to się stanie. (...) Będzie wielkie zmaganie ze złymi duchami.
Szatan będzie chciał panować w waszych sercach, ale stańcie jak waleczni żołnierze Mego Najświętszego  Serca.
Wzywajcie Świętego Michała Archanioła, aby z wami był na czele.  
On przyjdzie, obiecuję, że przyjdzie z wojskami anielskimi i będzie was wspierał!  Trzeba wykorzenić grzechy, trzeba samemu się upodobnić do Mnie i do Mojej Matki. Otwórzcie swoje serca, a Duch Święty oczyści je i uświęci i będę mógł przez was działać! Nic zatwardzajcie swoich serc przed Bogiem, bo zginiecie!
Udzielę wam błogosławieństwa. Uczyńcie potrójny znak Krzyża Świętego.
W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen

 


             Litania do Wszystkich Świętych w języku łacińskim :
 
                       

Dogmat Świętych Obcowanie

w Ciele Mistycznym - KOŚCIELE,  ma takie znaczenie

jak krążenie krwi w ciele ludzkim
 
                  
                   
 Dogmat świętych obcowanie
 Litania do wszystkich Świętych

 
Zadziwiające zjawisko zachowania ciała po śmierci przez Świętych Kościoła Katolickiego