PROROCY
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]

Wydrukuj tę stronęDodaj do ulubionych
Ostateczne rzeczy człowieka
Niebo  Piekło  Czyściec
 

                                               

 

Największym Skarbem Kościoła jest Przenajświętszy Sakrament - ten Niebieski Testament.

 
 
                                                     
 
 
Każda dusza winna oddać cześć , chwałę i  uwielbienie Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi w tym Przenajświętszym Sakramencie ukrytemu.
Najwyższym uwielbieniem przez każdego człowieka - Boga w Przenajświętszym Sakramencie ukrytego jest pokłon na klęcząco.
 
Najświętsza Maryja Panna jest najwyższym wzorem do naśladowania przez każdego człowieka.
Dzieła mistyczne na najwyższym  poziomie doskonale to ukazują. Takim dziełem jest m inn.  książka siostry Marii z Agredy w której  Matka Boża daje pouczenia każdemu człowiekowi jak należy obcować z Bogiem.  Oto jej fragment :
 

„…Na szczególną uwagę zasługuje sposób, w jaki Maryja uroczyście obchodziła ustanowienie Przenajświętszego Sakramentu. Prosiła wtedy Anio­łów aby wspierali Ją w pieśniach pochwalnych i dziękczynnych wielbią­cych Pana. Cudowna była gorliwość, z jaką Królowa niebios przygo­towywała się na przyjęcie Komunii Świętej. Przyjmowała ją niemal codziennie, z wyjątkiem tych dni kiedy przebywała w swojej samotni. W wieczory poprzedzające dni Komunii Świętej Maryja w swojej alkowie oddawała się różnym ćwiczeniom, leżąc krzyżem na ziemi, padając na twarz, odmawiając różne modlitwy i oddając hołd Bogu w Trójcy Jedynemu. Błagała Pana aby nie patrzył na Jej marność i udzielił łaski wzięcia udziału w Komunii swego Najświętszego Syna obecnego w Przenajświętszym Sakramencie. Błagała Boga, aby raczył Jej udzielić dobrodziejstwa w imię miłości i dobroci, w jakiej Bóg Wcielony przebywa w Sakramencie w swym świętym Kościele. Ofiarowywała Bogu życie i śmierć Jezusa, a również godność, z jaką Pan Jezus sam sobie udzielił Komunii Świętej. Ofiarowywała Panu zjednoczenie natury ludzkiej z Bóstwem w Osobie Chrystusa, wszystkie dzieła, jakie spełnił Jezus od chwili poczęcia w Jej dziewiczym łonie, całą świętość i czystość natury Aniołów i ich dzieł, a na ostatku wszystkie dobre uczynki sprawiedliwych którzy żyli kiedykolwiek i żyć jeszcze będą.

Następnie Maryja wzbudzała w sobie akt głębokiej pokory. Uważała siebie za proch w porównaniu z nieskończoną Istotą Boga, wobec której istoty stworzone są tak marne i małe. Ponieważ uważała się za najniższe z wszystkich stworzeń, w niezrównanej pokorze prosiła Aniołów, aby wraz z Nią błagali Pana, iżby przygotował Ją do godnego przyjęcia Przenajświętszego Sakramentu.

Gdy nadchodziła godzina Komunii Świętej Maryja wysłuchiwała Mszy świętej, którą zazwyczaj odprawiał św. Jan. Przy końcu Mszy padając uprzednio trzykrotnie na kolana ( na cześć Trójcy Przenajświętszej którą miała przyjąć do Swojej Duszy  –  na cześć Boga Ojca , Syna Bożego, Ducha Św.) , Maryja przystępowała do Komunii Świętej. Cała rozpalona miłością przyjmowała do Swojego Najczystszego Serca, Syna ukrytego w Przenajświętszym Sakramencie, po przyjęciu Komunii Świętej wracała do swego miejsca odosobnienia i spędzała tam trzy godziny w świętym skupieniu. Św. Jan miał to szczęście, że w takim momencie widział nieraz Maryję, otoczoną jasnością i promieniującą jak słońce”.
 
 
   Kolejnym z licznych przykładów jest najwyższa pokora i uwielbienie Pana Jezusa Eucharystycznego przez Anioła Pokoju w Fatimie i naśladowanie tej czci przez dzieci Fatimskie. Więcej w materiale który można wydrukować i szerzyć dalej aby wzrosła wiara :
 
 
<<< Cześć dla Przenajświętszego Sakramentu Ołtarza i Najświętszej Maryi Panny.pdf
 
 
 
 
 
 
 
powered by prot Hosting - Serwery